Έγκριση της συνεργασίας του ΤΞΓΜΔ με τη Σχολή Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου των Τιράνων

Έγκριση της συνεργασίας του ΤΞΓΜΔ με τη Σχολή Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου των Τιράνων

Με μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε για την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας του νέου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Μετάφραση και Διερμηνεία στα Ελληνικά και Αγγλικά» που θα προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από τη Σχολή Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου των Τιράνων σε συνεργασία με το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη συμβολή του ΤΞΓΜΔ, καθηγητές του οποίου θα διδάσκουν κάποια από τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων, ενώ οι φοιτητές του προγράμματος θα φοιτούν ένα εξάμηνο στο ΤΞΓΜΔ στην Κέρκυρα.

Πρόκειται για μια συνεργασία που ανοίγει τον δρόμο για τη διαμόρφωση στο άμεσο μέλλον ενός κοινού προγράμματος σπουδών μεταξύ των δύο ιδρυμάτων καθώς και ερευνητικών συνεργασιών σε θέματα αμοιβαίου επιστημονικού ενδιαφέροντος.

dflti.ionio.gr

Γιώργος Μύτιλης