Ακόμα και πολιτισμικά πάντα απούσα και μακριά η Ελλάδα ως κράτος από τους αλύτρωτους Έλληνες

Ακόμα και πολιτισμικά πάντα απούσα και μακριά η Ελλάδα ως κράτος από τους αλύτρωτους Έλληνες

Chrysis Michaelides

· Μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι κάτοικοι της Μεγάλης Ελλάδας δεν μιλούσαν παρά μόνο Γκρίκο.

Μέσα από την προφορική παράδοση η διάλεκτος συνεχίστηκε.

· Κατά την παντοδυναμία του Μουσολίνι, οι Ελληνόφωνοι της Κάτω Ιταλίας αναγκάστηκαν να μιλούν μόνο την ιταλική γλώσσα γιατί απειλούνταν με αποκεφαλισμό!

Δυστυχώς τα Γκρικάνικα, σταδιακά σταμάτησαν να μιλιούνται, αλλά συνέχισαν να τραγουδιούνται.

Γιώργος Μύτιλης