Αλβανία: Εγκρίθηκε ο τύπος των ηλεκτρονικών συστημάτων για τις εκλογές της 25ης Απριλίου

Αλβανία: Εγκρίθηκε ο τύπος των ηλεκτρονικών συστημάτων για τις εκλογές της 25ης Απριλίου

Η Ρυθμιστική Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τον τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού ψηφοφορίας και καταμέτρησης για τις εκλογές της 25ης Απριλίου.

Σήμερα, η Ρυθμιστική Επιτροπή εξέτασε το σχέδιο απόφασης «Σχετικά με τον τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ο εξοπλισμός ψηφοφορίας και καταμέτρησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούνται στις εκλογές στη Δημοκρατία της Αλβανίας». Το σχέδιο απόφασης αναφέρθηκε από τον Επίτροπο των Εκλογών του Κράτους, Ilirjan Celibashi και τον Αναπληρωτή Επίτροπο, Lealba Pelinku.

Η Ρυθμιστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι στις εκλογές για τη Συνέλευση της 25ης Απριλίου 2021, η διαδικασία ψηφοφορίας και καταμέτρησης, όπου θα εφαρμοστούν πιλοτικά έργα, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν όχι λιγότερο από 10% και όχι περισσότερο από 20% των ψηφοφόρων, θα διεξαχθούν μέσω του συστήματος ή / και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ορισμούς που εγκρίθηκαν με αυτήν την απόφαση», ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο Τύπου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας και Διαχείρισης Αποτελεσμάτων (SEMVR) θα εφαρμοστεί για ηλεκτρονική ψηφοφορία και καταμέτρηση και θα χρησιμοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Ψηφοφορίας και Μετρήσεων (PEVN).

Το σύστημα, μέσω PENV, θα εκτελεί ηλεκτρονική ψηφοφορία καθώς και ακριβή και γρήγορο υπολογισμό του αποτελέσματος στο επίπεδο του Κέντρου Ψηφοφορίας μετά το κλείσιμο της διαδικασίας ψηφοφορίας, αντίστοιχα σε κάθε εκλογικό κέντρο.

Η ηλεκτρονική διαδικασία ψηφοφορίας και καταμέτρησης θα πρέπει να βασίζεται και να σέβεται τις ίδιες αρχές ψηφοφορίας και καταμέτρησης που εκτελούνται σε μη αυτόματες συνθήκες, καθώς και να παρέχει σαφήνεια και ευκολία χρήσης για τον ψηφοφόρο.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας και Διαχείρισης Αποτελεσμάτων πρέπει να λειτουργεί σε αποκλειστικό και απρόσιτο εξοπλισμό και δίκτυο και να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την πλήρη διαμόρφωση των ηλεκτρονικών συσκευών ψηφοφορίας και καταμέτρησης (PEVN), καθώς και την ασφαλή συγκέντρωση δεδομένων από όλα τα PEVN.

Η διαδικασία ταυτοποίησης και η διαδικασία ψηφοφορίας και ηλεκτρονικής καταμέτρησης είναι εντελώς χωριστές μεταξύ τους για να αποτρέπεται η σύνδεση του ψηφοφόρου με την ψηφοφορία.

Επίσης, η απόφαση που έλαβε η Ρυθμιστική Επιτροπή καθορίζει μια σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών συστημάτων και εξοπλισμού ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και καταμέτρησης που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για τη Συνέλευση.

Πηγή: ibna.gr

Σχετικά άρθρα: