Αλβανία: Η Μπλε Οικονομία ενισχύει την απασχόληση και το οικονομικό εισόδημα

Αλβανία: Η Μπλε Οικονομία ενισχύει την απασχόληση και το οικονομικό εισόδημα

Οι παραδοσιακές θαλάσσιες βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και οι νέες αναδυόμενες δραστηριότητες, όπως η υδατοκαλλιέργεια, ο υποβρύχιος τουρισμός κ.λπ., είναι περιουσιακά στοιχεία υδάτινου πλούτου που μπορούν να αναπτυχθούν ενσωματωμένα σε μια εθνική στρατηγική που ονομάζεται «Μπλε Οικονομία» .

Η Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αλβανίας και τους φορείς, για πάνω από ένα χρόνο (Σεπτέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020) εργάστηκε για να εντοπίσει ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρει η μπλε οικονομία και οι εναλλακτικές λύσεις ανάπτυξης.

«Οι προτεραιότητες στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, καθώς και στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια μπορούν να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν οικολογικούς και σημαντικούς επιχειρησιακούς στόχους, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές ανάγκες χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο ευκαιρίες για τις μελλοντικές γενιές να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες και τα οφέλη από τη θάλασσα και την ακτή» αναφέρει η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η μπλε οικονομία παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά διατηρώντας παράλληλα τη φύση και τη διαχείριση της θαλάσσιας ρύπανσης και του εμπορίου μεταξύ διαφόρων τομέων όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός.

Η μπλε οικονομία είναι μια έννοια που αναφέρεται στην ανάπτυξη των θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο και που διατηρεί τη θάλασσα υγιή.

Η Αλβανία είναι μια χώρα πλούσια σε υδάτινους πόρους. Βρέχεται από δύο θάλασσες και τα τελευταία χρόνια, εκτός από τον τουρισμό, αναπτύσσεται επίσης η αλιεία, η οποία θεωρείται η πιο κερδοφόρα μπλε οικονομία.

ibna

Σχετικά άρθρα: