«Ανοιχτά Βαλκάνια»: Δύο σημαντικές αποφάσεις που ανοίγουν το δρόμο στους Αλβανούς

«Ανοιχτά Βαλκάνια»: Δύο σημαντικές αποφάσεις που ανοίγουν το δρόμο στους Αλβανούς

Στη σημερινή συνεδρίαση της Αλβανικής Κυβέρνησης, τη δεύτερη εντός της εβδομάδας, λήφθηκαν 2 σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τις συμφωνίες που επετεύχθησαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Βαλκάνια».

Μία από τις συμφωνίες είναι το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων. 

Η άλλη απόφαση αφορά τους όρους ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια.

 Σε ισχύ είναι αυτή τη στιγμή η συμφωνία για πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά εργασίας μεταξύ Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου, ενώ με τη νέα απόφαση ο «κύκλος» διευρύνεται για να συμπεριλάβει άλλες 2 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Ανοιχτών Βαλκανίων.

Η απόφαση για τους όρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια

3 (1)

Η απόφαση για συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων

3α

Αλβανικά ΜΜΕ

chedoros-a.gr

Γιώργος Μύτιλης