ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ…!!!

ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ…!!!

Βλέπετε ερειπωμένο, είναι το Παρθεναγωγείο, μέσα στο χώρο του Μοναστηριού της Αγίας Ιουλίτας στη Δούβιανη.

Πρέπει να σωθούν όσοι τοίχοι απέμειναν όρθιοι!

Ήταν το δεύτερο Παρθεναγωγείο μετά της Αθήνας…

Δείχνουν κι αυτά τα ερείπια, κατά κάποιον τρόπο, τον πολιτισμό της περιοχής μας…

Σχετικά άρθρα: