ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΜΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ Η ΓΙΑΓΙΑ…

ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΜΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ Η ΓΙΑΓΙΑ…

Για πολέμους μου μιλούσε η καλή μου γιαγιά,
για ντουφέκια, για κρότο, για φρίκη.
Πώς δε μάντεψε η δόλια, σ’ αυτό το ντουνιά,
ότι με ιό θα πάλευα, κλεισμένος στο σπίτι!!!

Γιώργος Μύτιλης

Σχετικά άρθρα: