Δίδαγμα από αποτυχίες των ανασφάλιστων υπερήλικων Βορειοηπειρωτών-συνταξιούχων του ΟΓΑ

Δίδαγμα από αποτυχίες των ανασφάλιστων υπερήλικων Βορειοηπειρωτών-συνταξιούχων του ΟΓΑ

(Δύο παραδείγματα και ένα συμπέρασμα από λανθασμένες πράξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων Βορειοηπειρωτών-συνταξιούχους του ΟΓΑ)

Πρώτο παράδειγμα:

Όταν έγινε η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΓΑ, οι υπερήλικες Βορειοηπειρώτες ήταν υποχρεωμένοι να απευθυνθούν στα ληξιαρχεία της περιοχής και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά: Ατομικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, κ.λ.π., να τα μεταφράσουν και να τα παραδώσουν, φακελωμένα, στο ανάλογο γραφείο. Το ενημερωτικό έγγραφο, που παρέλαβε ο κάθε συνταξιούχος, δεν ζητούσε επίσημη επικύρωση. Δηλαδή σφραγίδα Δημαρχείου, Υπουργείου Εξωτερικών Αλβανίας και Διπλωματικών Ελληνικών Αρχών στην Αλβανία. Κι όμως, όλοι οι συνταξιούχοι, επειδή επικύρωσαν επίσημα τα έγγραφά τους ένα – δύο… άτομα, υπέκυψαν στην αυθόρμητη, λανθασμένη πράξη των πρώτων. Ακολούθησε έτσι ο ένας τον άλλο, σαν τα πρόβατα…

Δεύτερο παράδειγμα:

Έγινε αυτό το καλοκαίρι και μια άλλη πράξη, σχεδόν παρόμοια με την πρώτη, που κόστισε κι αυτή ακριβά, χωρίς κανέναν λόγο. Οι υπερήλικες Βορειοηπειρώτες έτρεξαν στις εφορίες για να βγάλουν κλειδάριθμο. Μετά, με αυτόν, απευθύνθηκαν σε λογιστή για να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, όταν το ελληνικό κράτος τους είχε κόψει προ πολλών μηνών τη σύνταξη. Με την ελπίδα, βγάζοντας τον κλειδάριθμο και κάνοντας τη φορολογική δήλωση, μην τους επαναφέρουν την σύνταξη του ΟΓΑ. Τα πρώτα τρεχαντήρια κι εδώ επηρέασαν αρνητικά. Παρέσυραν όλη τη στρατιά των υπερήλικων ανασφάλιστων συνταξιούχων, η οποία ταλαιπωρήθηκε αδίκως και σπατάλησε άσκοπα χρόνο και χρήμα.

Το συμπέρασμα:

Αναφέραμε τα δύο παραπάνω παραδείγματα όχι άσκοπα, μα για να καταλήξουμε σ’ ένα συμπέρασμα: Αφού οι υπερήλικές μας έχουν τον δικό τους φορέα, γιατί δεν βοηθάει, δεν ενημερώνει σωστά όλα τα μέλη του, για να αποφασίζουν και να πράττουν από κοινού;

Μπορεί να πει κανείς ότι ο φορέας δεν διαθέτει λεφτά, για να συντάσσει και να στέλνει σε κάθε υπερήλικα ενημερωτικό δελτίο. Κακώς. Να είχαν δουλέψει με μυαλό τα ηγετικά στελέχη. Ώστε να είχε λεφτά ο κουμπαράς τους.

Μόνο ένα ευρώ, αν ήταν η μηνιαία εθελοντική συνεισφορά κάθε συνταξιούχου, ποσό ασήμαντο για τον καθένα, υπολογίστε τι λεφτά θα συγκεντρώνονταν, για ώρα ανάγκης, στο ταμείο τους. Θα ενημερώνονταν σωστά και θα αγωνιζόταν σωστότερα, για την διεκδίκηση και επαναφορά της σύνταξης του ΟΓΑ.

Οι πολιτικοί εκπρόσωποί μας βγάζουν έντυπο μόνο προεκλογικά, για τα συμφέροντά τους. Για να πετύχουν τη βουλευτική καρέκλα. Όταν πρόκειται για άλλα σημαντικά προβλήματα, που ο κόσμος μας πρέπει να μάθει και συσπειρωθεί, τίποτα. Ούτε μια προκήρυξη.

01/11/2013

(Στο πρώτο συλλαλητήριο των συνταξιούχων, μέσα στη βροχή, πρωτοστατούν οι νεολαίοι)

Γιώργος Μύτιλης