«Είναι να φύγεις νύχτα σε άγνωστη κατεύθυνση!».

«Είναι να φύγεις νύχτα σε άγνωστη κατεύθυνση!».

(Στάση Αλβανών πολιτών για την σημερινή κυβέρνηση)

Κοίτα τι «χαιρετισμούς» στέλνει με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Saranda Web» ένας απλός απογοητευμένος Αλβανός πολίτης στο κράτος που υπολειτουργεί! (Σας παρουσιάζω τους «χαιρετισμούς» του στην ελληνική, σε ελεύθερη απόδοση):

«Είμαι ένας κάτοικος του χωριού Τζάρα των Αγίων Σαράντα στη δικαιοδοσία του Δήμου της Κονίσπολης.

Σηκωνόμαστε το πρωί για να πάμε στη δουλειά, δεν έχει φώτα. Γυρίζομε το απόγευμα σπίτι, δεν έχει φώτα…

Τι γίνεται έτσι, λειτουργεί το κράτος εδώ σε τούτη τη χώρα ή όχι;!

Τούτος ο κόσμος τι κάνει, τρώει χόρτο;!

Εδώ που φτάσαμε είναι να φύγεις νύχτα σε άγνωστη κατεύθυνση!».

Γιώργος Μύτιλης