ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Ο Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπλέντη Τσούτση, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό κ. Δήμο Κότε , το Δήμαρχο κύριο Χρήστο Κίτσο, τον αντιδήμαρχο κ. Ηλία Καλυβιώτη, επισκέφτηκαν νοικοκυριά που αναπτύσσουν γεωργική, φυτοπολλαπλασιαστική και μεταποιητική δραστηριότητα στα περιθώρια του Δήμου Φοινικαίων.

Συγκεκριμένα στάθηκαν στο φυτώριο του Δημήτρη Μήτση και στο λιοτριβείο του νεαρού Λέντιο Μαρίνη στη Λιβαδειά.

3
Στο φυτώριο. του Δ. Μήτση

Με το Δημήτρη Μήτση, που αναπτύσσει από το 1992 τη δραστηριότητά του σ’ αυτό τον τομέα και με άλλα στελέχη του δήμου στον τομέα της γεωργίας, έγινε συζήτηση για τη στρατηγική ανάπτυξης της γεωργίας στο χώρο του Δήμου Φοινικαίων και συγκεκριμένα της ελαιοπαραγωγής, της καρυδιάς και μελισσοκομίας.

Από πλευράς δημάρχου κ. Κίτσου και αντιδημάρχου κ.Καλυβιώτη, ζητήθηκε από τον υπουργό να γίνουν επενδύσεις στα ποτιστικά κανάλια ΚΚ3, «Θ. Φιλιππαίου» και Μέρκου, τα οποία θα δώσουν ώθηση για ανάπτυξη της γεωργίας, συνδυαζόμενο αυτό και με την προσέγγιση των επιδοματικών ευκαιριών από τους ντόπιους αγρότες.

Στο σύγχρονο ελαιοτριβείο του Μαρίνη, ετέθη το θέμα της έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης των επιχειρηματιών με τα προγράμματα που η κυβέρνηση ανακοινώνει για τη γεωργία, ώστε και οι νέοι και νέες της περιοχής, να επωφεληθούν απ’ αυτά.

2
Στο λιοτριβείο του Λέντιο Μαρίνη.

Εντωμεταξύ, με τον υπουργό κ. Τσούτση, συζητήθηκε και η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της χαρτογράφησης της γεωργικής γης και καταχώρησής της στο υποθηκοφυλακείο, η καθυστέρηση των οποίων εμποδίζει την αγροτική ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος πρότεινε ώστε, σε μια δεύτερη φάση, να γίνει επίσημη συνάντηση με παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και με επιχειρηματίες της περιοχής, στην οποία μπορεί να καταστρωθεί κοινή στρατηγική ανάπτυξης.

Σχετικά άρθρα: