Εργασίες της 7ης σύσκεψης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Αλβανίας στα Τίρανα για τους Έλληνες Πεσόντες στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο

Εργασίες της 7ης σύσκεψης της Μικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Αλβανίας στα Τίρανα για τους Έλληνες Πεσόντες στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο

Την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας στα Τίρανα οι εργασίες της 7ης σύσκεψης της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας και Αλβανίας για την αναζήτηση, εκταφή, προσδιορισμό της ταυτότητας και ενταφιασμό των Ελλήνων Πεσόντων του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940-1941 στην Αλβανία, στο πλαίσιο της σχετικής Διακρατικής Συμφωνίας.

Συζητήθηκε η μέχρι τώρα πρόοδος των διαδικασιών έρευνας, εκταφής, ταυτοποίησης και ενταφιασμού, τεχνικά θέματα επί των διαδικασιών υλοποίησης της Συμφωνίας, καθώς επίσης και ο οδικός χάρτης των ενεργειών που θα ακολουθήσουν.

Από: Greece in Albania – Greqia në Shqipëri

Γιώργος Μύτιλης