Κάτω από τον ίσκιο του γερο – πλάτανου

Κάτω από τον ίσκιο του γερο – πλάτανου

Στη φωτογραφία τρεις συνταξιούχοι: ο Κώτσιος Μέτσες αριστερά και ο Σπύρος Στ. Ντάκος δεξιά, παίζουν τάβλι κάτω από τον ίσκιο του γερο – πλάτανου στο κέντρο της Δερβιτσάνης, τότε χώρος του μουσείου του χωριού, ενώ ο Γιώργος Ξέρρας – με το τσιγάρο στο χέρι – παρακολουθεί το παιχνίδι τους. Και οι τρεις, χρόνια τώρα, συγχωρεμένοι.

Γιώργος Μύτιλης