Μισθός που το 1920 – ’25 παραχωρούνταν από δύο χώρες σε Βορειοηπειρώτη δάσκαλο

Μισθός που  το 1920 – ’25 παραχωρούνταν από δύο χώρες σε Βορειοηπειρώτη δάσκαλο
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

(Στοιχεία από τη Λευκοθέα Ζντάβου, για τον παππού της)

Παλιά, επικοινωνούσαν, συνεργαζόταν διαφορετικά οι δύο γειτονικές χώρες, οι κυβερνήσεις τους, οι λαοί τους.

Ο Βοδινιώτης εκπαιδευτικός, Δημήτρης Σκεύης το 1920 – ’25 έδινε μάθημα σε δύο γλώσσες σε σχολεία της Πάνω Δρόπολης: στην ελληνική και την αλβανική και πληρώνονταν από τις δύο χώρες.

Κάθε μήνα, έκανε 12 ώρες δρόμο ποδαράτος, για να πιάσει τα Γιάννενα και 5 ώρες για να φτάσει στ’ Αργυρόκαστρο για να πάρει τον μισθό του.

Γιώργος Μύτιλης