Οι Αλβανοί προπαγανδιστές βρίσκονται σε παροξυσμό…

Οι Αλβανοί προπαγανδιστές βρίσκονται σε παροξυσμό…

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

…Έχουν φτάσει στο σημείο να ισχυρίζονται ότι αυτοί απελευθέρωσαν δήθεν την Ελλάδα από τους Τούρκους, ενώ ο ίδιος ο ιδρυτής του Αλβανικού κράτους, Ισμαήλ Κεμάλ, παραδέχεται στα απομνημονεύματά του ότι οι Αλβανοί υπηρέτησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μάλιστα είναι περήφανοι για αυτό!

Τα αποσπάσματα που ακολουθούν είναι μετάφραση από τα υπογραμμισμένα στις φωτογραφίες.

«…εμείς είμαστε περήφανοι να νοιώσουμε πως κατά την Οθωμανική Κυριαρχία, ανεξάρτητα από την άδικη μεταχείριση των Τούρκων κατακτητών, εμείς υπηρετήσαμε την Αυτοκρατορία με αφοσίωση.» (σελ. 4)

«Από τότε, αν και οι Αλβανοί δεν είχαν ποτέ παραιτηθεί, από το πόθο τους για ανεξαρτησία, αυτοί ήταν ο μοναδικός λαός στα Βαλκάνια που πραγματικά είχε συνδεθεί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πάντοτε έτοιμοι να την στηρίξουν, πάντοτε χαρούμενοι να την ενδυναμώσουν και να επωφεληθούν από την ενδυνάμωση αυτή.» (σελ. 361)

«Το προσωπικό του Σουλτάνου, το παλάτι του, ακόμη και το χαρέμι του ήταν στα χέρια των Αλβανών. Στα υπουργεία και σε κοινωνικές και στρατιωτικές υπηρεσίες, οι Αλβανοί κατείχαν τα ανώτερα και σπουδαιότερα αξιώματα…» (σελ. 364)

Πηγή : The memoirs of Ismail Kemal Bey

by Isma’il Kamal Bey, 1844-1919; Story, Sommerville.

Από: Ελλήνων θέματα – Αποκατάσταση της Ιστορικής Αλήθειας

Γιώργος Μύτιλης