Κάλεσμα της Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης για προστασία του ποταμού Vjosa (Αώος)

Κάλεσμα της Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης για προστασία του ποταμού Vjosa (Αώος)

Η επιτροπή υπέβαλε ερώτημα γιατί οι αλβανικές αρχές δεν εξέτασαν περιεκτική πρόταση της EcoAlbania και της IUCN για τον ορισμό Εθνικού Πάρκου. [Shutterstock / olti81]

Η Μόνιμη Επιτροπή της Σύμβασης της Βέρνης κάλεσε την αλβανική κυβέρνηση να κηρύξει τον ποταμό Vjosa (Αώος) και τα περίχωρά του εθνικό πάρκο και να επανεκτιμήσει την κατάσταση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αυλώνας (Vlora).

Η επιτροπή συνεδρίασε στο Στρασβούργο για να συζητήσει το καθεστώς προστασίας του Vjosa και του αεροδρομίου της Αυλώνας. Επί του παρόντος, στην περιοχή έχει δοθεί καθεστώς προστατευόμενης περιοχής, το οποίο δεν είναι αρκετό για να την προστατεύσει από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Αυλώνας και την εξερεύνηση κοιτασμάτων πετρελαίου από τη Shell.

Η αλβανική κυβέρνηση δεν κατάφερε να δώσει στον τελευταίο άγριο ποταμό της Ευρώπης το επίπεδο προστασίας που αρμόζει σε ένα Εθνικό Πάρκο. Η υπουργός Περιβάλλοντος Μιρέλα Κουμπάρο, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι συμφώνησε με περιβαλλοντικές ΜΚΟ ότι το καθεστώς προστατευόμενης περιοχής θα είναι αρκετό προς το παρόν, ωστόσο οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ αντέκρουσαν τον ισχυρισμό της.

Η επιτροπή υπέβαλε ερώτημα γιατί οι αλβανικές αρχές δεν εξέτασαν περιεκτική πρόταση της EcoAlbania και της IUCN για να οριστεί Εθνικό Πάρκο.

Ενώ η πρόταση υποβλήθηκε από τις ομάδες τον Φεβρουάριο του 2021, δεν έχουν λάβει επίσημη απάντηση.

Η Σύμβαση της Βέρνης θα εξετάσει τώρα προσεκτικά τον προτεινόμενο αερολιμένα της Αυλώνας και μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα διενεργήσει επιτόπια αξιολόγηση το 2022.

Επιπλέον, η επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες για τη μείωση του εθνικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών. Κάλεσε τις αλβανικές αρχές να συνεργαστούν με τοπικούς παράγοντες και τη διεθνή κοινότητα και να τηρήσουν τη Συνθήκη iUCN και Ενεργειακής Κοινότητας κατά τη λήψη αποφάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της διατήρησης της φύσης στην Αλβανία.

Ο ποταμός Αώος-Vjosa εκτείνεται κατά μήκος της διασυνοριακής περιοχής της Ελλάδας και της Αλβανίας και είναι ένας από τους τελευταίους ποταμούς ελεύθερης ροής της Ευρώπης.

euractiv.gr

Σχετικά άρθρα: