Μέλη της οικογένειας ΖΩΓΡΑΦΟΥ στην «ανάπαυλα» μεταξύ της «κατάπαυσης του πυρός» και του «Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας»

Μέλη της οικογένειας ΖΩΓΡΑΦΟΥ στην «ανάπαυλα» μεταξύ της «κατάπαυσης του πυρός» και του «Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας»

Μέλη της οικογενείας Ζωγράφου με φίλους και συνεργάτες στα χωριά της Λιτζουριάς πριν 108 χρόνια … «τον καιρό της αυτονόμου»…

Φωτογραφία του Γ. Πανταζίδη στην «ανάπαυλα» μεταξύ της «κατάπαυσης του πυρός» και του «πρωτοκόλλου της Κέρκυρας»

Από το προφίλ του Φίλιππου Γιωβάννη

Σχετικά άρθρα: