Μαζί εκείνη τη δύσκολη εποχή …

Μαζί εκείνη τη δύσκολη εποχή …

Στο χωριό σκαλίζαμε ομαδικά το αμπέλι, θερίζαμε το στάρι, μαζεύαμε το καλαμπόκι στο χωράφι, προφανώς πριν ιδρυθεί ο γεωργικός συνεταιρισμός, κολλούσαμε τα βούλτα, που στεγνά χρησιμοποιούνταν σαν καυσόξυλα, κουβαλούσαμε πέτρα από το μαντέμι για σπίτι, για μάντρα, στρώναμε με μπετό την αυλή, ρίχναμε τη σολέτα …

Γινόμασταν μαζί συγγενείς, γείτονες, φίλοι… κι αντιμετωπίζανε από κοινού τις δουλειές, που ήθελαν πολλά χέρια δουλειάς και συνήθως γινόταν την Κυριακή, που ήταν μέρα ανάπαυσης.    

Οι μαστόροι έστρωναν και αλφάδιαζαν το μπετό, στη σολέτα, στην αυλή. Έδιναν λούστρο στην επιφάνεια για καλή μόνωση. Χτυπάγανε το μπετό, για να δέσει καλά.

Οι παρακάτω φωτογραφίες, δανεισμένες από το προσωπικό αρχείο του Κώστα Τσάτσαλη, είναι βγαλμένες το 1973, όταν ριχνόταν η σολέτα του σπιτιού τους. Ο ίδιος γράφει με τη σειρά προσεκτικά και τα ονόματα.

Μαστόροι στο σπίτι του Μ. Τσάτσαλη
Από αριστερά: Γιώργος Κυριάκος (Μάστορας) Νίκος Μπαρούτας, Θύμιος Ρόγκος και στη σκάλα ο Μιχάλης Τσάτσαλης.
ναι
Από τα δεξιά: Σωτήρης Δούκας, Βαγγέλης Μπαρούτας, Δημήτρης Μάνος, Στέφος Σύρμος στην μέση Μιχάλης Τσάτσαλης, μπροστά Ηρακλής Δραγούτας πίσω του, Αναστάσης Ράιδος, στο βάθος ο Φώτος Τσάτσαλης, κλπ.
ζζζζζ
Από τα κάτω της ξύλινης σκάλας: Μιχάλης Τσάτσαλης, Τίμος Συρμός, Γιώργος Μάλλιος, Ντερβίσι (καστερός) Βασίλης Μόνες, Ναπολέων Ν. Τσιούρης, Σωτήρης Δούκας, Γιάννης Μπόμπολης, Τάκης Τσάτσαλης, Δημήτρης Μάνος, Βαγγέλης Κορκάρης και Βαγγέλης Μπαρούτας.
ναιιιιι
Από αριστερά: Βασίλης Ντρίτσος, Βαγγέλης Μπαρούτας, Τάκης Τσάτσαλης (όρθιος),
Βαγγέλης Κορκάρης.
τρωνε και πίνουν α
Από αριστερά: τα παιδιά όρθια: Δήμος Τσάτσαλης, Λευτέρης Μ. Τσάτσαλης, Θοδωρής Φ. Ντρίτσος, Κώστας Μ. Τσατσαλης, Κωστάντω Β. Ντρίτσου … Μεγάλοι: Φώτος Τσάτσαλης. Θανάσης Μπόμπολης, Τάκης Τσάτσαλης, Βαγγέλης Κορκάρης, Βασίλης Ντρίτσος, Μινάς Ντάκος, Τίμος Σύρμος, Ηρακλής Δραγκούτας, Σωτήρης Δούκας, Ναπολέων Ν. Τσιούρης στο τέλος αριστερά… Δεξιά… Μικρός Σταύρος Κ. Ράιδος, Βασίλω Ζιάκου. Παππο – Σπύρος Ράιδος, Μιχάλης Τσάτσαλης, Ανάστασης Ράιδος, Βαγγέλης Μπαρούτας, Βασίλης Μόνες, Μήτρος Μύτιλης, Γιώργος Β. Μάλλιος, Γιάννης Μπόμπολης, Στέφος Σύρμος, τέλος (δεξιά)

Γιώργος Μύτιλης