«…μαζώθηκε όλο το χωριό και άκουσε τη διδαχή του…»

«…μαζώθηκε όλο το χωριό και άκουσε τη διδαχή του…»

— «… Εις την Δουβιανήν εδίδαξεν ο Άγιος τον Ιούνιον του 1777. Εις ενθύμησιν γραμμένην εις παράφυλλον Τριωδίου του Μοναστηρίου Δουβιανής εδιαβάσαμεν εις το παρελθόν τα εξής σχετικώς με την διδασκαλίαν του Αγίου εις την Δουβιανήν και τον θάνατόν του ακολούθως εις το Καλικόνδεσι του Βερατίου: «Έτος 1777, Ιουνίου 28, κάνω θύμηση πως γράφω και μαρτυρώ εγώ ο Παπαθανάσης από χωρίον Δοβιανή τον κερό που πέρασε ο καλόγερος Κοσμάς και δίδαξε στο χωριό και μαζώθηκε όλο το χωριό και άκουσε τη διδαχή του, ήταν κι οι πατέρες του Μοναστηρίου Δοβιανής και τον άκουσαν κι αυτοί τον Κοσμά και τα λόγια του». Και ο ίδιος ο Παπαθανάσης από την Δουβιανήν, τρία έτη βραδύτερον σημειώνει εις το στάχωμα του ίδιου Τριωδίου την εξής ενθύμησιν, η οποία αναφέρεται εις τον θάνατον και το μαρτύριον του Αγίου Κοσμά: «έτος 1780, κάνω ενθύμηση πως γράφω και μαρτυρώ ο Παπαθανάσης από χορίον Δοβιανή τον καιρό που έπνιξε ο Κούρτ πασάς τον Κοσμά».

** Νικ.Κ.Παπαδοπούλου: «Η ΔΟΥΒΙΑΝΗ ΤΗΣ ΔΡΟΠΟΛΕΩΣ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΘΗΝΑΙ 1970.

** Φωτογραφία: Η τοποθεσία «ράχη» στη Δούβιανη όπου δίδαξε ο Άγ. Κοσμάς τον Ιούνιο του 1777, όπως ήταν πριν το 1967.

Πηγή: Από το αρχείο του Φίλιππα Γιωβάνη.

Σχετικά άρθρα: