Με κυβερνητική απόφαση: Η σημαία της ΕΕ στηρίζει την αλβανική σε όλα τα δημόσια ιδρύματα

Με κυβερνητική απόφαση: Η σημαία της ΕΕ στηρίζει την αλβανική σε όλα τα δημόσια ιδρύματα

Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υψώνεται παράλληλα με την εθνική σημαία σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους δημόσιους χώρους, στο εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τη Δευτέρα 8 Αυγούστου η απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά από πρόταση του υπουργού Εξωτερικών Xhaçka, η κυβέρνηση προχώρησε σε ορισμένες προσθήκες στον νόμο αριθ. 8926, ημερομηνίας 22.7.2002, «για το σχήμα και τις διαστάσεις της εθνικής σημαίας, το περιεχόμενο του εθνικού ύμνου, το σχήμα και τις διαστάσεις του θυρεού της Δημοκρατίας της Αλβανίας και τον τρόπο χρήσης τους».

Οι αλλαγές έγιναν στο άρθρο 4, σημείο 2, όπου προστίθεται η πρόταση, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τοποθετείται δίπλα στην εθνική σημαία σε όλα τα δημόσια ιδρύματα, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, αποτελεί εξαίρεση στην απαγόρευση ύψωσης και τοποθέτησης ξένων σημαιών, σύμφωνα με αυτό το σημείο».

Σύμφωνα με τον παλιό νόμο, «όλα τα δημόσια ιδρύματα υποχρεούνται να τοποθετούν την εθνική σημαία σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Στα ιδρύματα αυτά απαγορεύεται η έπαρση ή τοποθέτηση ξένων σημαιών, με εξαίρεση τις δεξιώσεις ή τελετές πρωτοκόλλου και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις, που προβλέπονται από το νόμο, αλλά πάντα συνοδεύονται από την εθνική σημαία. Σε αυτή την περίπτωση η εθνική σημαία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από άλλες σημαίες».

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Σχετικά άρθρα: