Οι Αλβανοί έχουν σε τράπεζες 4,9 δις Ευρώ, ποια άτομα έχουν το 70% των χρημάτων…

Οι Αλβανοί έχουν σε τράπεζες 4,9 δις Ευρώ, ποια άτομα έχουν το 70% των χρημάτων…

Οι καταθέσεις σε ευρώ στον αλβανικό τραπεζικό τομέα έφτασαν τα 4,9 δισ. Ευρώ στα τέλη Ιουλίου.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας δείχνουν ότι οι καταθέσεις σε ευρωπαϊκό νόμισμα συνεχίζουν να αυξάνονται και φέτος με υψηλούς ρυθμούς. 

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις σε ευρώ αυξήθηκαν κατά 11,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και κατά 7% από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Η θερινή περίοδος φαίνεται να ανταποκρίνεται στις συνήθεις προσδοκίες για αυξημένες εισροές ευρώ στο σύστημα. 

Για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, οι καταθέσεις σε ευρώ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 90 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, ενώ αναφερόμενοι σε εποχιακά χαρακτηριστικά αναμένεται να σημειωθεί μεγάλη αύξηση τον Αύγουστο.

Οι καταθέσεις σε ευρώ ανήκουν σε άτομα

Όσον αφορά τις συνολικές καταθέσεις, στη δομή των καταθέσεων σε ευρώ κυριαρχούν άτομα, τα οποία κατέχουν περίπου το 76% του συνόλου. 

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, οι καταθέσεις σε ευρώ των τραπεζών στον τραπεζικό τομέα αυξήθηκαν κατά 9% ή περίπου 308 εκατ. Ευρώ. Αν και στο λιανικό εμπόριο, οι καταθέσεις ιδιωτικών εταιρειών τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό. Στο τέλος Ιουλίου είχαν μια αξία 28% υψηλότερη σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Σε αντίθεση με την πιστωτική κατάσταση, όπου το λεκ κερδίζει έδαφος με ταχείς ρυθμούς, το ευρώ παραμένει κυρίαρχο στις καταθέσεις και φαίνεται ότι θεωρείται ως ένα πιο αξιόπιστο νόμισμα από το ευρύ κοινό. 

Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη σημαντική ευρωοικονομία της αλβανικής οικονομίας και το γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας, κυρίως τα ακίνητα, αναφέρονται σε ευρώ.

Οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα κυριαρχούν στη δομή των αποταμιεύσεων των Αλβανών στις τράπεζες, με περίπου το 51% του συνόλου. Μεταξύ των ξένων νομισμάτων, η συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στο ευρώ.

echedoros-a.gr

Σχετικά άρθρα: