Οι Αλβανοί ήταν πάντα οι πιστοί ακόλουθοι του Σουλτάνου και κατέστειλαν τις εξεγέρσεις των Χριστιανών

Οι Αλβανοί ήταν πάντα οι πιστοί ακόλουθοι του Σουλτάνου και κατέστειλαν τις εξεγέρσεις των Χριστιανών

(Ιστορικές αλήθειες)

Σύμφωνα με ξένη πηγή, οι Αλβανοί ήταν πάντα οι πιστοί ακόλουθοι του Σουλτάνου και κατέστειλαν τις εξεγέρσεις των Χριστιανών. Μάλιστα μετανάστευσαν στην Ήπειρο, Μακεδονία και Παλαιά Σερβία κατά την Τουρκοκρατία για καλύτερο έλεγχο των Χριστιανών της Αυτοκρατορίας. Συνεπώς δεν είναι αυτόχθονες στις περιοχές αυτές, όπως για ακόμη μια φορά ψευδώς ισχυρίζονται.

«Είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα της οθωμανικής ιστορίας ότι η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των πραγματικά μεγάλων ΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ της αυτοκρατορίας, αν όχι χριστιανικής καταγωγής, ήταν, και εξακολουθούν να είναι, ΑΛΒΑΝΟΙ.

Στην ενίσχυση της Τουρκικής κυριαρχίας στις ευρωπαϊκές επαρχίες, μετά την περίοδο παρακμής, οι Αλβανοί ήταν απαραίτητοι.

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ από τα βουνά τους στην ΗΠΕΙΡΟ, στην ΠΑΛΑΙΑ ΣΕΡΒΙΑ, στην κοιλάδα του ΒΑΡΔΑΡΗ και στις παραλιακές πόλεις της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΛΕΓΞΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα τις συνωμοσίες και τις ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ των ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».

Πηγή: Herbert Adams Gibbons “The New Map of Europe”

Από: Ελλήνων Θέματα-Αποκατάσταση της Ιστορικής Αλήθειας

Σχετικά άρθρα: