Οι Αλβανοί μετανάστες θα ψηφίζουν σε αλβανική εκλογική αναμέτρηση από τη χώρα διαμονής

Οι Αλβανοί μετανάστες θα ψηφίζουν σε αλβανική εκλογική αναμέτρηση από τη χώρα διαμονής

Οι Αλβανοί μετανάστες δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν στην Αλβανία για να ψηφίσουν.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις εργασίες για να υλοποιηθεί αυτό το δικαίωμα στη χώρα όπου ζουν. Η εγγραφή διεύθυνσης είναι η πρώτη προϋπόθεση που πρέπει να γίνει, ώστε η αλβανική διασπορά να μπορέσει να εκφράσει τη βούλησή της στις βουλευτικές εκλογές του 2025.

Οι Αλβανοί πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες, πρέπει πρώτα να εγγραφούν στον επίσημο ιστότοπο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, όπου θα πρέπει να δηλώσουν σε ηλεκτρονική μορφή τα προσωπικά τους στοιχεία και τη μόνιμη κατοικία τους.

ΚΕΕ: Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη συμβατότητα των στοιχείων της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που συμπλήρωσε ο εκλογέας από το εξωτερικό με τα στοιχεία του στο Εθνικό Μητρώο Αστικής Κατάστασης.

Εάν ο εκλογέας από το εξωτερικό, δεν έχει δηλώσει την κατοικία του ή τα στοιχεία της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας δεν ταιριάζουν με αυτά του Εθνικού Μητρώου Αστικής Κατάστασης, τότε το αίτημα εγγραφής απορρίπτεται.

Εάν γίνει δεκτό το αίτημα εγγραφής, ο μετανάστης διαγράφεται από τον κατάλογο ψηφοφόρων εντός της χώρας και περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο για τη διασπορά. Στο προσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση, η ταυτότητα των ψηφοφόρων από το εξωτερικό προβλέπεται βιομετρική.

Η διαδικασία εγγραφής των Αλβανών μεταναστών ξεκινά το αργότερο 15 ημέρες από την απόφαση του πρωθυπουργού για την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών και λήγει το αργότερο 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών.

Από αλβανικά ΜΜΕ

Σχετικά άρθρα: