Οι ασβεστάδες της Σωτήρας

Οι ασβεστάδες της Σωτήρας

ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Του Δημήτρη Β. ΜΠΟΥΡΤΖΗ

Επειδή το χωριό μας είχε έναν μεγάλο δασικό πλούτο ξύ­λου, αλλά και άσπρης ποταμίσιας πέτρας, οι Σωτηριώτες εκ­μεταλλεύτηκαν τα δύο αυτά «δώρα» της φύσης και μη έχο­ντας άλλους πόρους να εργαστούν για να ζήσουν, σε μέρη που τους βόλευε, κάνανε και τις ασβεσταριές, δηλαδή τα ασβεστοκάμινα.

Ο ασβέστης εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ χρειαζούμενος, απαραίτητος για το χτίσιμο των σπιτιών σε όλη την πε­ριοχή μας, γιατί πολλά χωριά δεν είχαν τη δυνατότητα να τον παράγουν μόνα τους.

Στα χωριά της Κάτω Δερόπολης προπάντων, τη μεταφο­ρά του ασβέστη την κάνανε οι Σωτηριώτες αγωγιάτες με τα γερά μουλάρια τους.

Όπως μολογούσαν οι παλιότεροι, υπήρχαν χρονιές που πάνω στα «Καθαρώματα»[1], στο πυκνό το δάσος, ο τόπος ξε­κοβόταν απ’ το χιόνι και έπαιρνε μαζί του και πολλά έλατα, που πέφτανε στο λάκκο, στη «Σπαρτιά». Έτσι, οι ασβεστάδες εκ­μεταλλεύονταν την περίσταση και κάνανε πολλά καμίνια, όπως λίγο πιο πάνω από τη «Μάνα»[2].

Από ένα παλιό βιβλίο, μαθαίνουμε ότι το ίδιο περίπου φαινόμενο συνέ­βηκε το 1888, το 1890 και το 1956, ενώ ο «Κουβαράς» της εκ­κλησίας μάς πληροφορεί ότι η οκά του ασβέστη κόστιζε τέσσε­ρις παράδες.

Υπήρχαν πολλές ασβεσταριές στο χωριό μας: όπως στου «Ρί­ξου», πάνω από την «Κισσερόπετρα», πάνω από το λάκκο στο «Σέλωμα», στη «Μάνα», στις «Γράβες» στον «Αγιώργη» και στου «Καραμάνου».

Το 1915, ένας ασβεστάς από τη Λεσινίτσα – δούλευαν και ξένοι στις ασβεσταριές μας – καθώς καθάριζε τα άκαγα λι­θάρια πάνω από το γκουμπέ9 της ασβεσταριάς, έπεσε μέσα και κάηκε.

Γενικά, η δουλειά στην ασβεσταριά, ήταν δύσκολη και επικίνδυνη. Ο εργαζόμενος χρειαζόταν πείρα και μεγάλη προσοχή, γιατί η παραμικρή απροσεξία κόστιζε με τη ζωή.

Η παράδοση με τις ασβεσταριές στο χωριό μας κρά­τησε κι ως το 1990, επί των ημερών του «σοσιαλιστικού» γεωρ­γικού συνεταιρισμού.

Τώρα πια, αυτά τα λείψανα-ασβεσταριών, θα μείνουν ζω­ντανοί μάρτυρες του μεγάλου αγώνα των Σωτηριωτών για επιβίωση.


[1] τοποθεσία

[2] θόλος

Από το δίτομο βιβλίο «ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ, Η ΣΩΤΗΡΑ», εκδόσεις ΕΛΙΚΡΑΝΟΝ, Αθήνα 2018.

Σχετικά άρθρα: