Ούτε ο τροποποιημένος νόμος, δεν δικαιώνει τον συνταξιούχο Έλληνα Βορειοηπειρώτη 

Ούτε ο τροποποιημένος νόμος, δεν δικαιώνει τον συνταξιούχο Έλληνα Βορειοηπειρώτη 

(Σε αναγνώστες που ρωτάνε, η epimenoume.gr απαντάει)  

Για να καταλάβει και ο πιο απλός συνταξιούχος Έλληνας Βορειοηπειρώτης το πρόβλημα, σχετικά με τη σύνταξή του, δηλαδή το τι επωφελείται μετά την τροπολογία του νόμου, που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, αντιγράφουμε από την πρόσφατη μελέτη του οικονομολόγου Αντώνη Βασιλείου έναν από τους τρεις πίνακες. Συγκεκριμένα τον πίνακα 2: «Ανάλυση υπολογισμού ποσού εθνικής σύνταξης του Ν.4387/87/2016 με την νέα ρύθμιση».

Διαπιστώνουμε ότι:

Στην περίπτωση με 15 χρόνια ασφάλισης και διαμονής στην Ελλάδα, από τα 384,00 ευρώ (πλήρη σύνταξη), στον συνταξιούχο μας καταβάλλεται το ποσό των 172,80 ευρώ.

– Στην  περίπτωση με 20 χρόνια ασφάλισης και διαμονής στην Ελλάδα,  από τα 384,00 ευρώ (πλήρη σύνταξη), στον συνταξιούχο μας καταβάλλεται το ποσό των 256,00 ευρώ.

-Στην περίπτωση με 30 χρόνια ασφάλισης και διαμονής στην Ελλάδα, στο συνταξιούχο μας καταβάλλεται η πλήρη σύνταξη των 384,00 ευρώ.

Γιώργος Μύτιλης