Ο Βασίλειος ΣΑΧΙΝΗΣ, καταπληκτικός γλωσσομαθής

Ο Βασίλειος ΣΑΧΙΝΗΣ, καταπληκτικός γλωσσομαθής

(Αποσπάσματα από το βιβλίο του Φώτιου Ν. Σύρμου:

«Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ», με πλούσιο υλικό του πατέρα του, Νικόλαου, σχετικά με τη δράση του ιδίου ως σύνδεσμος του αείμνηστου Εθνομάρτυρα, Βασιλείου ΣΑΧΙΝΗ).

«…Ο Βασίλειος Σαχίνης… εγνώριζε επτά γλώσσες, ήταν καταπληκτικός γλωσσομαθής…

…Πρώτος ήτο και σε διάφορες φιλανθρωπίες πτωχών κοριτσιών…

…Ζούσε κοντά μας στη Δερβιτσάνη με την αγάπη ενός ευγενούς πατριώτη. Η πικραμένη Μάνα του Αικατερίνη (Λίνα, έτσι τη φωνάζανε) ύστερα από το μοιραίον, στη Δερβιτσάνη άφησε την πνοή της. Στα σκληρά αυτά χρόνια της πείνας, της φτώχειας και της ψείρας…

…ο κύριος σκοπός της ζωής του ήτο η διάσωση του Ελληνισμού στην Βόρειον Ήπειρον και ιδιαίτερα της Δροπόλεως που είναι το προπύργιον του Ελληνισμού στα Βαλκάνια…».

Στο εξώφυλλο: Ο Βασίλειος ΣΑΧΙΝΗΣ σε πίνακα ζωγραφικής. Η φωτογραφία είναι από το αρχείο της κ. Θάλειας ΜΑΝΟΥ – κόρη του Μιχάλη Χαρ. ΜΑΝΟΥ, στενού συνεργάτη του Εθνομάρτυρα.

Γιώργος Μύτιλης