«Πίναμε νερό και από πατησιά αλόγου»

«Πίναμε νερό και από πατησιά αλόγου»

Ο Σερτός του Δούκα παλιά είχε πάνω του στροερό και τρεις κορίτες, όπου έριχναν με τον κουβά νερό, για να έπιναν τα ζώα.

Βρίσκεται στο σημείο που έφτιαξε ο Κώστας Κολλάς την ταβέρνα. Ακριβώς στην είσοδο που σε οδηγεί στο ξενοδοχείο του.

Ο Κώστας διατηρεί το σερτό και δύο κορίτες. Η τρίτη παραδόθηκε κάποτε στο μουσείο του χωριού.

Σε άλλο σημείο, ήταν και ο Σερτός του Καλόγερου, αυτός του Τσιούρη. Στον κάμπο ήταν ο Σερτός του Γάκη Νίκα, ο οποίος σε περίοδο μεγάλης ξηρασία, στέρευε τελευταίος.

Μας ξεδιψούσαν οι σερτοί, αλλά έτυχε να πίναμε νερό από ανάγκη μέσα σε λιοπύρι καλοκαιριού και από πατησιά αλόγου, λένε οι υπερήλικες στη Δερβιτσάνη.

Σχετικά άρθρα: