«Πίναμε νερό και σε πατησιά αλόγου»

«Πίναμε νερό και σε πατησιά αλόγου»

Ο Σερτός του Δούκα παλιά είχε πάνω του στροερό και τρεις κορίτες, όπου έριχναν με τον κουβά νερό, για να έπιναν τα ζώα.

Βρίσκεται στο σημείο που έφτιαξε ο Κώστας Κολλάς την ταβέρνα. Ακριβώς στην είσοδο που σε οδηγεί στο ξενοδοχείο του.

Ο Κώστας διατηρεί το σερτό και δύο κορίτες. Την τρίτη την παρέδωσε κάποτε στο μουσείο του χωριού.

Σε άλλο σημείο, ήταν και ο Σερτός του Καλόγερου, αυτός του Τσιούρη. Στον κάμπο ήταν ο Σερτός του Γάκη Νίκα, ο οποίος σε περίοδο μεγάλης ξηρασία, στέρευε τελευταίος.

Μας ξεδιψούσαν οι σερτοί, αλλά έτυχε να πίναμε νερό από ανάγκη και σε πατησιά αλόγου, λένε οι υπερήλικοι στη Δερβιτσάνη.

Γιώργος Μύτιλης