Παραδείγματα προς μίμηση!

Παραδείγματα προς μίμηση!

Στην Νορβηγία όσα μήλα πέφτουν από τα δέντρα στο έδαφος αλλά και αυτά που περισσεύουν, δεν τα πετάνε ούτε τα πηγαίνουν στις χωματερές. Ειδικά συνεργεία τα κρεμάνε σε φράκτες και κάθε περαστικός μπορεί να πάρει μία σακούλα από αυτά.
Παραδείγματα προς μίμηση!

Πηγή: via web

Σχετικά άρθρα: