Παραμύθια της Χαλιμάς

Παραμύθια της Χαλιμάς

Τα 70 τουφέκια του 1914, για Αυτονομία, του Ανεξάρτητου Λόχου Δερβιτσωτών, στις σημερινές καταστάσεις για επιβίωση, αντιστοιχούν με 70 νέους προκομμένους επιχειρηματίες στο ίδιο χωριό. Δημιουργείς ομαλές, κατάλληλες συνθήκες.

Έτσι με συγκεκριμένες πράξεις συγκρατείς τον κόσμο, κρατάς τον τόπο.

Όλα τα άλλα, είναι θεωρίες περί ανέμων και υδάτων. Καθαρά Παραμύθια της Χαλιμάς.

Γιώργος Μύτιλης