Αινείας ή Αινέας

Αινείας ή Αινέας

Λεωνίδας ΠΑΠΠΑΣ

Το όνομα Αινείας είναι αρκετά διαδεδομένο στα μέρη μας, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον μύθο που τον θέλει να ίδρυσε και να εγκαταστάθηκε στο Βουθρωτό. Ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός στη δική του «Οδύσσεια» από την Τροία στη Ρώμη.

Συνδέεται ακόμα πιο πολύ με τα μέρη μας αφού ο Αγχιασμός (σήμερα Άγιοι Σαράντα) φέρει το όνομα του πατέρα του Αγχίση.

Στην Ελληνική Μυθολογία ο Αινείας δεν είναι ασήμαντο πρόσωπο αφού ήταν ο γιός της Αφροδίτης με τον μοναδικό θνητό που πλάγιασε, τον Αγχίση, συγγενή του βασιλιά της Τροίας Πριάμου.

Για την Ρωμαϊκή Μυθολογία ο Αινείας αποτελεί κεντρικό πρόσωπο αφού θεωρείται ιδρυτής της Ρώμης. Ότι είναι η «Ιλιάδα» και η «Οδύσσεια» του Ομήρου για εμάς τους Έλληνες, είναι η «Αινειάδα» του Βιργιλίου για τους Ρωμαίους.

Πολλοί όμως γράφονται ως Αινέας ή Ενέας (Enea) και πάσχιζα όποιον συναντούσα να του εξηγώ πως το σωστό είναι το Αινείας. Σκεφτόμουν ότι η αλλαγή του ονόματος προέρχονταν είτε από παραφθορά είτε εισαγόμενο από το ιταλικό Enea. Σήμερα διαπίστωσα πως το Αινέας υπάρχει και στο Ευαγγέλιο. Είναι στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα.

«᾿Εγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν, εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι…» (Πράξεις Αποστόλων Θ’-9)

Υστερόγραφο 1: Η αρχαία Λύδδα ήταν Ελληνιστική πόλη στη σημερινή Λωρίδα της Γάζας

Υστερόγραφο 2: Ο Αινείας ηγούνταν επιλεκτικού τάγματος που συνέχισαν να μάχονται και μετά την πτώση της Τροίας, προτιμώντας το θάνατο από την παράδοση. Οι Αχαιοί θαύμασαν τον ηρωισμό τους και σταμάτησαν να πολεμούν πρώτοι, λέγοντας τους πως είναι ελεύθεροι να φύγουν παίρνοντας όσους θησαυρούς θέλουν. Όλοι πήραν όσο πολύτιμα αντικείμενα μπορούσαν εκτός από τον Αινείας κουβαλούσε τον υπέργηρο πατέρα του.

Γιώργος Μύτιλης