Η δροπολίτικη παραδοσιακή ενδυμασία αμέσως μετά την πτώση του δικτατορικού συστήματος στην Αλβανία μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Η δροπολίτικη παραδοσιακή  ενδυμασία αμέσως μετά την πτώση του δικτατορικού συστήματος στην Αλβανία μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Στα πρώτα χρόνια του ανοίγματος, μετά την πτώση του δικτατορικού συστήματος στην Αλβανία, η δροπολίτικη παραδοσιακή ενδυμασία μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Γιώργος Μύτιλης