ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ

Ολοκληρώθηκε, μετά από μεγάλες προσπάθειες του συλλόγου Τσερκοβίτσας και προσωπικά του καλού συγχωριανού μας, Σπύρου ΚΟΛΙΟΥ, η υδροδότηση σχεδόν όλων των σπιτιών του χωριού μας.

Τοποθετήθηκαν δύο μεγάλες δεξαμενές νερού κάτω από το «Κόκκινο», με χωρητικότητα 6 χιλιάδων λίτρων νερού, οι οποίες συνδέθηκαν με 500 μέτρα σωλήνα με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης του μοναστηριού, που πήγαινε νερό μόνο μέχρι στου Κυριονακου.

τσερκοβίτσα α

Προστέθηκαν 4 νέες βρύσες με 300 μέτρα νέα σωλήνωση και αυτή τη στιγμή εφοδιάζονται με πόσιμο νερό σχεδόν όλα τα σπίτια του χωριού.

Για να αποπερατωθεί το έργο αυτό με επιτυχία, βοήθησε και ο Δήμος Φινοικαίων.

βρυση τσεκοβιτσα

Τώρα, είναι απαραίτητη η καλή διαχείριση του υδραγωγείου και η προσεκτική εκμετάλλευση, δηλαδή με οικονομία του νερού από όλους τους κατοίκους του χωριού.

Τάκης ΜΙΤ

Σχετικά άρθρα: