Πρέπει να θέσουμε θέμα ελληνικής μειονότητας

Πρέπει να θέσουμε θέμα ελληνικής μειονότητας

ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΙ ΛΕΓΑΜΕ…!!!

Συνέντευξη του Μπάμπη Καραθάνου στον δημοσιογράφο της Εφημερίδας “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ” Γιάννη Νάκο, 13 Νοεμβρίου 2005

Η πρόκληση που επιχείρησαν πριν από λίγες ημέρες αλβανικοί εθνικιστικοί κύκλοι σε βάρος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, θέτοντας το ανύπαρκτο ζήτημα των Τσάμηδων αλλά και η απαίτηση των αλβανόφωνων του Κοσόβου για ανεξαρ­τητοποίηση, δείχνουν ότι ο αλβανικός επεκτατισμός βρί­σκεται σε ζέση.

Το γεγονός αυτό με τη σειρά του καθιστά επιτακτική την αναβάθμιση του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού λόγω της λειτουργίας του τόσο ως ανάχωμα στον αλβα­νικό επεκτατισμό όσο και ως γέφυρα της Ελλάδας προς τη γειτονική χώρα.

Αποτελεί δε ιστορική ευκαιρία να τεθούν ξανά επί τάπητος τα δίκαια των Βορειοηπειρωτών η παρούσα χρονική συγκυρία αφού στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τον καθορισμού του τελικού εδαφικού καθεστώτος του Κοσόβου που ξεκίνησαν, οι αλβανόφωνοι ερίζουν για την πλήρη και άνευ όρων ανεξαρτητοποίησή τους.

Ο κ. Μπάμπης Καραθάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Ελλάδας και πολιτευτής της ΝΔ στη Β’ Αθηνών, εξηγεί πόσο άρρηκτο συνδεδεμένο με τις απαιτήσεις των Αλβανών σε Κόσοβο και Τσαμουριά είναι το ζήτημα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

“ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”: Τι θα μπορούσε να πράξει η Ελλάδα στην περίπτωση των Βορειοηπειρωτών, δεδομένου ότι το ζήτημα του Κοσόβου έχει και πάλι ανοίξει, ενώ οι Αλβανοί επι­χειρούν ακόμη και να θέσουν το ανύπαρκτο θέμα της Το αμ ουρίας.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ: Η Ελλάδα πρέπει να βάλει ψηλά τον πήχη και παράλληλα με το θέμα του Κοσόβου, να θέσει το ζήτημα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που έχει ως θέμα εθνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως προς το λεγόμενο Τσάμικο θέμα, πρόκειται για ένα ανύπαρκτο ζήτημα που όμως ταλαιπώρησε την Ελλάδα επί μία 20ετία και έκλεισε οριστικά το Σεπτέμβριο του 1944 με την αποχώρηση των εγκληματιών πολέμου και συνεργατών των Ναζί, Τσάμηδων σε αλβανοκρατούμενα εδάφη.

“Τ.τ.Κ.”: Πάντως, το θέμα των Τοάτμηδων επανα­φέρουν συχνά οι Αλβανοί είτε σε επίπεδο ακραίων εθνικιστικών κύκλων είτε σε επίπεδο πολιτικής ηγε­σίας. Πως πιστεύετε ότι θα πρέπει η ελληνική πολι­τική ηγεσία να το χειριοθεί;

Μ.Κ.: Όπως σας είπα, το ζήτημα αυτό έχε τελειώσει. Από εκεί και πέρα το θέμα έχει τεθεί από τους Αλβανούς

κατά τη μετακομμουνιστική περίοδο, από το 1991 και μετά. Τίθεται από την αλβανική πλευρά, με απώτερο σκοπό να εμποδισθεί η Ελλάδα να θέσει θέμα Βορείου Ηπείρου και να μη διεκδικήσει τη δικαίωση των Βορειοηπειρωτών.

Η στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας, δείχνει ποια θα πρέπει να είναι η γραμμή της Ελλάδας.

Έδωσε ένα πολύ σκληρό και σωστό μάθημα στην απέναντι πλευρά και έστειλε το μήνυμα “τέρμα τα αστεία με την Ελλάδα, θα μιλάτε σοβαρά”.

“Τ.τ.Κ.”: Με ποιο νέο, διαφορετικό τρόπο θα μπορούσε η Ελλάδα να θέσει επί τάπητος το Βορε ιοηπε ιρωτικό;

Μ.Κ.: Στις εξελίξεις που διαδραματίζονται στα Βαλκάνια, η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει ενεργητικό ρόλο.

Μ’ αυτή την έννοια θα πρέπει να στηρίξει τους ελλη­νικούς πληθυσμούς εκτός των συνόρων, να θέσει στόχο την παραμονή τους στις εστίες τους.

Ειδικά για τους πολυπληθείς αλλά και ξεχασμένους Βορειοηπειρώτες, θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης πλαίσιο για τις εθνικές μειονότητες.

“Τ.τ.Κ.”: Πρακτικά αυτό τι σημαίνει;

Μ.Κ.: θα πρέπει να υπάρχουν δίγλωσσες επιγραφές αλλά πάνω απ’ όλα τα σχολεία!

Σ’ αυτά θα πρέπει να διδάσκεται η ελληνική ιστορία

Όχι με αλβανικά βιβλία που μας λένε ότι οι αρχαίοι Ηπειρώτες ήταν Αλβανοί ή πόσο καλοί ήταν οι Τσάμηδες!

Δεν πρέπει να Ελληνόπουλα να διδάσκονται το μίσος των Τσάμηδων και άλλων Αλβανών εθνικιστών ενα­ντίον της Ελλάδος!

“Τ.ι.Κ.”: Πως θα πρέπει η ΕΙλάδα να ενιοχνσει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Βορειοηπειρώτες για τη δικαίωσή ιούς;

Μ.Κ.: Πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα, να εξα- σφαλισθούν οι περιουσίες τους, να βοηθηθούν ώστε να γίνουν ομοιογενή πολιτική δύναμη που θα μπορεί να έχει ρυθμιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της Αλβανίας.

Υπάρχει επίσης το μεγάλο δυναμικό των Βορειοηπειρωτών που κατοικοεδρεύουν στην Ελλάδα.

Προσφέροντάς τους ευρωπαϊκά προγράμματα – η Ελλάδα μπορεί να το κάνει – και έργα υποδομής αλλά κυρίως με την ελληνική υπηκοότητα, να τους καταστή­σει Ευρωπαίου πολίτες.

Με το ισχυρό αυτό χαρτί, θα μπορούν να διεκδι- κήσουν τα δικαιώματά τους από το αλβανικό κράτος.

“Τ.ι.Κ.”: Ζητάμε δηλαδή το χορήγηση διπλής υπηκοότητας οτους Βορειοηπειρώτες;

Μ.Κ.: Ακριβώς. Τυπικά τους κάνουμε Ευρωπαίους πολίτες ώστε το αλβανικό κράτος να καταλάβει πως πρέ­πει να τους σεβασθεί αν θέλει να ενταχθεί μελλοντικά στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να κατοχυρωθεί η διπλή υπηκοότητα ώστε το αλβανικό κράτος να μην μπορεί να τους αφαιρέσει την αλβανική υπηκοότητα και τα πολιτι­κά δικαιώματα.

Είναι κρίσιμο οι Βορειοηπειρώτες να νιώθουν ισχυροί και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα και όταν είναι στην Αλβανία.

“Τ.τ.Κ”: Πιστεύετε πως η ελληνική εξωτερική πολιτική κινείται προς την κατεύθυνση που δείχνε­τε;

Μ.Κ.: Θεωρώ ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική με τη νέα κυβέρνηση βρίσκεται σε σωστό δρόμο μετά από 20 χρόνια λαθών από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει όμως να αρχίσει να διεκδικεί πιο μαχητικά τα εθνικά δίκαια, αρχής γενομένης του βορειοηπειρωτικού ζητήματος, το οποίο εκτιμώ πως είναι το κλειδί για την ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στα Βαλκάνια

Σχετικά άρθρα: