Πώς αλλάζουν οι καιροί…!!!

Πώς αλλάζουν οι καιροί…!!!

Δύο φωτογραφίες, από το προσωπικό αρχείο του Βασίλη Λαχανά, ανεβασμένες στο διαδίκτυο – απόψεις από το σχολείο της Πέπελης το 1975 και η κατάστασή του σήμερα – άγγιξαν βαθιά το Βασίλη Χούτα, ο οποίος θυμήθηκε τον εαυτό του μαθητή και με ευαισθησία σχολίασε:

«Μπροστά σε αυτή τη σκάλα, κάθε πρωί μπαίναμε στη γραμμή και μετά το «στοίχιση και ζύγιση» δείχναμε τα χέρια μας στο δάσκαλο για να διαπιστώσει αν τα είχαμε καθαρά κι ήταν κομμένα τα νύχια μας. Επίσης κρατούσαμε και το «μυτομάντιλο» στα χέρια. Μερικές φορές μας έλεγε να βγάλουμε και τη μια κάλτσα, για να δει αν ήταν πλυμένα τα πόδια μας. Αυτή τη ριμάδα τη μηχανή του χρόνου, πότε θα την ανακαλύψουν;».

Πώς αλλάζουν οι καιροί!!! Άλλη εποχή ετούτη.

Σχετικά άρθρα: