ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Στα 1907 υπογράφεται στην Αθήνα η συμφωνία για δημιουργία ομόσπονδου: Ελληνο-Αλβανικού κράτους. Η συμφωνία έχει την έγκριση του πρόεδρου της Ελληνικής Βουλής και πρωτοστατεί ο βουλευτής και πανεπιστημιακός, Νεοκλής Καζάζης.

Από την Αλβανική πλευρά υπογράφει ο μετέπειτα ιδρυτής και πρώτος πρωθυπουργός του Αλβανικού κράτους Ισμαήλ Κεμάλ Βλώρα, εκπροσωπώντας τον Αλβανικό Σύνδεσμο.

Κάτω δεξιά υπογραφή-ολογράφως το ονοματεπώνυμο-στην ελληνική γλώσσα του Ισμαήλ Κεμάλ.

Σχετικά άρθρα: