ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

1β

Μία ομάδα νέων βορειοηπειρωτών, απόφοιτοι Ανωτάτων Ελληνικών Ιδρυμάτων που επαναπατρίστηκαν στη Βόρειο Ήπειρο, συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Δίβρη Αγίων Σαράντα.

1γ

Αρκετοί από αυτούς τους νέους από τις περιοχές Αγίων Σαράντα, Χειμάρρας και Αργυροκάστρου αντάλλαξαν απόψεις για το παρόν και το μέλλον της ιδιαίτερης μας πατρίδας. Αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος για διάφορους τομείς και για το πώς το επιστημονικό αυτό δίκτυο θα μπορούσε να μετουσιώσει τη γνώση και την αγάπη για τον τόπο με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες .

Ελπίζουμε αυτή η πρωτοβουλία να έχει συνέχεια.

Δημήτριος ΜΠΟΛΗΣ

Σχετικά άρθρα: