Συνεργασία Ελλάδας – Αλβανίας στο πρόγραμμα LED για τα δημόσια σχολεία

Συνεργασία Ελλάδας – Αλβανίας στο πρόγραμμα LED για τα δημόσια σχολεία

Συνεχίζει τις εργασίες της η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την πρόοδο του Έργου LED, με τίτλο: «Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στα Δημόσια Σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», πάντα σε συνεργασία με τους υπόλοιπους πέντε Εταίρους από την Ελλάδα και την Αλβανία.

Παρ’ όλες τις πρωτόγνωρες συνθήκες και εξελίξεις την περίοδο που διανύουμε, έχουν επιτευχθεί δυο σημαντικοί στόχοι του Έργου όπως η ολοκλήρωση του Οδηγού LED για την Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και του Εργαλείου ΤΠΕ Προσομοίωσης «LED IT Simulation Tool».

Ο Οδηγός LED για την Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, είναι αρχικά σχεδιασμένος για τα τρία σχολεία που θα γίνουν οι πιλοτικές δράσεις του Έργου, αλλά μπορεί να γενικευθεί σε κάθε σχολείο που θέλει να ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και να προωθήσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Περιλαμβάνει γενικές προτάσεις και πρακτικές (πολιτικές, κανόνες κλπ.), συμπεριφορές, προσεγγίσεις, επενδύσεις σε υποδομές, μεθοδολογία απεικόνισης της τρέχουσας ενεργειακής κατάστασης, παραδείγματα τεχνικών λύσεων (Μηχανικής) κ.α. Θα είναι σύντομα διαθέσιμος στον επίσημο ιστότοπο του Έργου. Επίσης, το Εργαλείο ΤΠΕ προσομοίωσης αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία διαμορφώθηκε με τη λογική ενός εύκολου στη χρήση εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για την αποτελεσματική ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων. Είναι ένα εργαλείο που περιλαμβάνει επιλογές σχετικά με το σχήμα του κτιρίου και τη δομή του, την τοποθεσία, το έτος κατασκευής και ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, όπως, τη θέρμανση, την ψύξη, τη μόνωση κλπ. Είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Έργου: http://www.ledtool.eu/building/new

Το Έργο LED υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg IPA Cross-Border Cooperation Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Πηγή: ert.gr

Σχετικά άρθρα: