Τα τρία χρέη σου…

Τα τρία χρέη σου…

Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας την θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους

Το δεύτερο να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους

Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο την μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει

Νίκος Καζαντζάκης

Γιώργος Μύτιλης