Το ΠΡΑΤΤΩ στο πλευρό της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας

Το ΠΡΑΤΤΩ στο πλευρό της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας

«Οι ομογενείς μας στην Αλβανία, αισθάνονται όλο και περισσότερο μόνοι και αβοήθητοι. Εγκαταλειμμένοι από το Αλβανικό κράτος και από την Ελλάδα. Ένα αίσθημα που επιτείνεται εξαιτίας της πανδημίας. Αυτή είναι η διαπίστωση που υπογραμμίζουν τα στελέχη της ομογένειας στις διαδικτυακές συναντήσεις που έχουν με το ΠΡΑΤΤΩ.

Το ΠΡΑΤΤΩ και τα στελέχη της Ομογένειας, επισημαίνουν ότι τα πιο βασικά προβλήματα, της μεγαλύτερης αριθμητικά και σημαντικότερης μειονότητας στην Αλβανία, απορρέουν από την έλλειψη μιας συνολικής στρατηγικής της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης ως προς τα ζητήματα των ομογενών. Έλλειψη, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τις αποσπασματικές και ανεπαρκείς πολιτικές στήριξής τους στις πατρογονικές εστίες. Έλλειψη, που επιτείνεται από τη διαχρονική απουσία μιας συνεκτικής και συνεπούς πολιτικής ισότιμης ένταξής τους στην Ελλάδα.

Τέσσερα είναι αυτή την περίοδο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς μας:

Α) Η απουσία κατοχύρωσης της περιουσίας τους από το αλβανικό κράτος, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Β) Η συνεχιζόμενη αδικία της μη καταβολής του επιδόματος υπερηλίκων ομογενών, και το χειρότερο, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να εφαρμόσει ως οφείλει τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Γ) Η προβληματική κατάσταση με τη διδασκαλία των ελληνικών στα δημόσια αλβανικά  σχολεία.

Δ) Οι μεγάλες ελλείψεις υποδομών στις περιοχές που ζει η ομογένεια, κυρίως στο οδικό δίκτυο και την ύδρευση.

Το ΠΡΑΤΤΩ καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει τη γηγενή ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά της. Παράλληλα, να απαιτήσει από την κυβέρνηση των Τιράνων να τηρήσει τα σημεία που αφορούν την ομογένεια, ενόψει των ενταξιακών διαδικασιών της Αλβανίας με την ΕΕ.

Καλεί, επίσης όλα τα κόμματα της δημοκρατικής-προοδευτικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν τα δίκαια των ομογενών.»

Σχετικά άρθρα: