Το Συμβούλιο δίνει την τελική έγκριση για επταετή χρηματοδότηση για τις υπό ένταξη χώρες

Το Συμβούλιο δίνει την τελική έγκριση για επταετή χρηματοδότηση για τις υπό ένταξη χώρες

Τα κράτη μέλη έδωσαν σήμερα το τελευταίο πράσινο φως σε σχεδόν 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας για την περίοδο 2021-2027 υπέρ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της Ισλανδίας, του Κοσσυφοπεδίου*, του Μαυροβουνίου, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, τη Δημοκρατία της Σερβίας και τη Δημοκρατία της Τουρκίας.

«Αυτή η υποστήριξη θα βοηθήσει τους δικαιούχους να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μελλοντική ένταξη στην Ένωση. Οι δικαιούχοι θα υποστηριχθούν στη διεξαγωγή των αναγκαίων πολιτικών, θεσμικών, νομικών, διοικητικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αξίες της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν προοδευτικά με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης », τόνισε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στο δελτίο τύπου.

Η βοήθεια στο πλαίσιο του IPA III θα βασίζεται τόσο σε προσέγγιση βάσει επιδόσεων όσο και στην αρχή του δίκαιου μεριδίου. Αυτό σημαίνει ότι η βοήθεια θα διαφοροποιηθεί σε έκταση και ένταση ανάλογα με τις επιδόσεις των δικαιούχων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις προσπάθειες που καταβάλλονται στους θεμελιώδεις μεταρρυθμιστικούς τομείς (κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα, δημοκρατικοί θεσμοί και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, καθώς και οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα). Ταυτόχρονα, θα εφαρμοστεί μια αρχή δίκαιου μεριδίου για να διασφαλιστεί ότι το εύρος και η ένταση της χρηματοδότησης λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την απόδοση των δικαιούχων, αλλά και τις ανάγκες και τις ικανότητές τους, προκειμένου να αποφευχθεί ένα δυσανάλογα χαμηλό επίπεδο βοήθειας σε σύγκριση με άλλους και να εξασφαλιστεί πρόοδος από όλους τους δικαιούχους.

Προβλέπεται επίσης ότι το εύρος και η ένταση της βοήθειας μπορούν να ρυθμιστούν σε περίπτωση σημαντικής οπισθοδρόμησης ή επίμονης έλλειψης προόδου από έναν δικαιούχο στους βασικούς τομείς μεταρρύθμισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κεφάλαια θα μπορούσαν να μειωθούν αναλογικά και να ανακατευθυνθούν χωρίς να υπονομευθεί η υποστήριξη για τη βελτίωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών.

Η βοήθεια της Ένωσης, ξεκινώντας αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα χωριστεί σύμφωνα με τις θεματικές προτεραιότητες.

Τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για κανονισμό που θεσπίζει το μέσο για την προενταξιακή βοήθεια (IPA III). Το Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέση του τον Μάρτιο του 2019 και η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και του Κοινοβουλίου κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία στις 2 Ιουνίου 2021.

Ο IPA III διασφαλίζει τη συνέχεια με τον IPA II (που καλύπτει την περίοδο 2014-2020) και συμπληρώνει άλλα μέσα της Ένωσης (ιδίως το μέσο γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας-Παγκόσμια Ευρώπη) και πολιτικές (π.χ. για την κλιματική αλλαγή).

Μετά τη σημερινή επίσημη υποστήριξη του Συμβουλίου, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιβεβαίωσης. Η έγκριση του κανονισμού αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

ibna

Σχετικά άρθρα: