«Τώρα είναι το ξεκίνημα του πιο δύσκολου σχολείου»   

«Τώρα είναι το ξεκίνημα του πιο δύσκολου σχολείου»   

Ήταν το 1935.

Ό Γιάννης Διαμάντης – στενός φίλος και συνεργάτης του Βασιλείου ΣΑΧΙΝΗ – μόλις τελείωσε τις σπουδές του στην Αθήνα κι ήταν σχεδόν έτοιμος να πιάσει δουλειά, να ασχοληθεί με τη δικηγορική, γύρισε για λίγο στο χωριό του, τη Δερβιτσάνη.

Πρώτα πέρασε από το μανάβικο και το τσαγκαράδικο, ανοιγμένες δουλειές της οικογένειά του που εργάζονταν υπάλληλοι κι έπειτα πήρε τις σκάλες που σε οδηγούν πάνω στο δίπατο σπίτι. Αγκαλιάζει τον πατέρα του και του λέει όλο χαρά:

– Πατέρα, τελείωσα το σχολείο. Μάλιστα με άριστα!

– Ωραία – του απαντάει ο Μίχος καταχαρούμενος. – Όμως, Τώρα είναι το ξεκίνημα του πιο δύσκολου σχολείου. Του πιο δύσκολου και πιο σημαντικού. Του σχολείου της ζωής, που θέλει περισσότερη αφοσίωση, προσοχή και υπομονή! Εύχομαι και σε αυτό να πάρεις άριστα, γιε μου!

Και στο σχολείο της ζωής αξιολογήθηκε με άριστα ο Γιάννης Διαμάντης.

20.08.2022

Σχετικά άρθρα: