Τόσα πολλά νήπια…!!!

Τόσα πολλά νήπια…!!!

Καλή η δημοκρατία, η ιδιωτική πρωτοβουλία, που δίνει την ευκαιρία στον ικανό να τρέχει, να πετυχαίνει το στόχο του, να εκφράζει ελεύθερα ο πολίτης την άποψή του, όμως, δυστυχώς, σχεδόν στα τελευταία 30 χρόνια άδειασε ο τόπος μας.

Τέτοια φωτογραφία, με τόσα πολλά νήπια, ακόμα και στη Δερβιτσάνη, δε θα έχει την τύχη να τραβήξει πια κανένας φωτογράφος…!!!

Σχετικά άρθρα: