Με την νυφιάτικη φορεσιά έφταναν στην Αμερική…

Με την νυφιάτικη φορεσιά έφταναν στην Αμερική…

… έλεγα σήμερα στα παιδιά από την Δερβιτσάνη για τις παλιές Δροπολήτισσες νυφάδες, που όταν πήγαιναν στους άντρες τους στην Αμερική, κατέβαιναν από το καράβι με την καλή τους, την νυφιάτικη φορεσιά

… έτσι φορεμένες ταξίδευαν με το τραίνο για τον τόπο προορισμού τους και μετά τις φύλαγαν … κειμήλιο … για τις κόρες και τις εγγονές τους

… θυμήθηκα και τούτη την καλονιά της φωτογραφίας, που την είχα γνωρίσει, την λέγαν Άφρο (Αφροδίτη) ήταν από την Στεγόπολη της Λιούτζης, απέναντι από το Αργυρόκαστρο, και είχε παντρευτεί στο Κάστρο (Αργυρόκαστρο) γύρω στα 1930;;; τον Τσούρο (πρόεδρο τότε της Πανηπειρωτικής Αμερικής), που είχε έρθει από τα ξένα γι’ αυτόν τον σκοπό.

Έτσι κατέβηκε κι αυτή από το καράβι, έτσι ταξίδεψε κι ως το Worcester, MA.

Την φόραγε με καμάρι σε όλες τις γιορτές της κοινότητας, αργότερα την δάνειζε στις νιες και τέλος, την δώρισε στο Λύκειο Ελληνίδων της Βοστώνης.

Φίλιππος ΓΙΩΒΑΝΝΗΣ

Σχετικά άρθρα: