Εγκλήματα εξουσίας και ανθρώπινος παραλογισμός

Εγκλήματα εξουσίας και ανθρώπινος παραλογισμός

Του Λεωνίδα ΠΑΠΠΑ

Το ισχυρότερο ανθρώπινο πάθος είναι αυτό της εξουσίας.

Όταν πληροφορήθηκε ο βασιλιάς της Ιουδαίας ότι γεννήθηκε νέος βασιλιάς διέταξε τη σφαγή όλων των νηπίων κάτω των 2 ετών.

«… καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω …» /… και απέστειλε και σκότωσε όλα τα αρσενικά παιδιά που ήταν στη Βηθλεέμ και σε όλα τα όριά της, όσα ήταν από δύο ετών και κάτω… (σημερινό Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον Β’).

Στις επίσημες εκκλησιαστικές πηγές (Καινή Διαθήκη, Συναξάρι) δεν αναφέρεται ο αριθμός των σφαγιασθέντων. Κάποιοι ιστορικοί αμφισβητούν το γεγονός, κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για λίγες δεκάδες ενώ υπάρχει και πηγή που αναφέρει τον αριθμό 14.000 σφαγιασθέντων νηπίων.

Αυτό που δεν αμφισβητεί κανείς, είναι η βαρβαρότητα του Ηρώδη αφού σκότωσε τη γυναίκα του και τρία από τα παιδιά του, φοβούμενος μη χάσει την εξουσία.

Το παράδοξο είναι ότι αγαπήθηκε όσο λίγοι βασιλείς της Ιουδαίας (ίσως για την ανακαίνιση του Ναού του Σολομώντα).

Είναι ο παραλογισμός που εντοπίζεται και στο σύγχρονο άνθρωπο με την αγάπη προς τον Χίτλερ, τον Στάλιν, το Χότζα, κλπ.

Γιώργος Μύτιλης