Μεγάλη φωτιά στο Νεοχώρι

Μεγάλη φωτιά στο Νεοχώρι

Δημήτριος Μπόλης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο χωριό Νεοχώρι, που είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου Φοινίκης. Δίνεται ισχυρή μάχη από τον πρόεδρο του χωριού, Χρήστο Σαρρά και από τρείς-τέσσερις ηλικιωμένους του χωριού.

Ζημιές προκλήθηκαν σε μια οικία του χωριού, στα μνήματα και στον προαύλιο τους χώρο, στο πράσινο περιβάλλον του ναού της Αγίας Μαρίνας, καθώς και σε κήπους του χωριού.

Νεκροταφείο

Η συνεργασία των δημοτικών υπαλλήλων με τους κατοίκους ήταν απαράδεκτη, όπως και η παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος του Δήμου, πέραν της καθυστερημένης προσέλευσης, ήταν ανεπαρκής (χωρίς πυροσβεστικό εξοπλισμό, μη εκπαιδευμένο προσωπικό, χωρίς τη στοιχειώδη επικοινωνία και συνεργασία με τους αληθινούς διασώστες /κατοίκους του Νεοχωριού).

Φωτιά Νεοχώρι

Δυστυχώς οι κόποι και οι αγώνες των ξενιτεμένων συμπατριωτών θα πάνε χαμένοι, εκτός και αν δείξει ελεημοσύνη ο μεγαλοδύναμος!

Γιώργος Μύτιλης