Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας: «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να την περάσουμε με λάθους ανθρώπους»

Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας: «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να την περάσουμε με λάθους ανθρώπους»

Λίντα ΤΣΑΜΠΙΡΗ

«Η φιλία είναι ένα είδος αρετής ή τουλάχιστον συνυφασμένη με την αρετή. Εκτός όμως απ’ αυτό, η φιλία είναι και πράγμα πάρα πολύ αναγκαίο στη ζωή του ανθρώπου, γιατί κανείς δεν θα προτιμούσε να ζει χωρίς φίλους, έστω κι αν έχει στην κατοχή του όλα τα άλλα αγαθά. Γι’ αυτό ακόμα και οι πλούσιοι και εκείνοι που κατέχουν αξιώματα και πολιτική εξουσία, πιστεύουν ότι η παρουσία φίλων είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Εξάλλου οι άνθρωποι στη φτώχεια και στις άλλες δυστυχίες τους, πιστεύουν ότι το μόνο καταφύγιο είναι οι φίλοι. Επιπλέον, οι φίλοι συνδράμουν τους νέους, ώστε να τους αποτρέψουν από τα λάθη, και, προκειμένου, για τους μεγάλους στην ηλικία, τους φροντίζουν και αναπληρώνουν τις δυνάμεις που τους λείπουν. Δύο πηγαίνουν μαζί, διότι και οι δυο είναι πιο ικανοί να κατανοήσουν από κοινού και να ενεργήσουν». (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλ. Θ).

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη υπάρχουν τρία είδη φιλίας!!

Η φιλία ωφελιμότητας: όταν δύο άνθρωποι δεν έχουν αληθινά συναισθήματα, αλλά βασίζονται στο συμφέρων και στα ανταλλάγματα. Βεβαίως, μόλις τελειώσουν τα οφέλη, τελειώνει και η φιλία τους.

Η φιλία ευχαρίστησης: συνηθίζεται κυρίως ανάμεσα στους νέους, που έχουν μια κοινή δραστηριότητα. Η φιλία είναι συναισθηματική αλλά σύντομη.

Η φιλία της αρετής, που κατά τον Αριστοτέλη είναι και η καλύτερη, καθώς η σχέση βασίζεται στις κοινές αρετές και τα κοινά ιδανικά. Η φιλία κρατά μέχρι τέλους και απαιτείται καλοσύνη, χρόνος, εμπιστοσύνη και αφοσίωση.

Επομένως, οι φιλίες της ωφελιμότητας και της ευχαρίστησης έχουν έλλειψη βάθους, χωρίς σταθερή βάση. Αντίθετα, η καλλιέργεια ενάρετων φιλιών που βασίστηκαν στην εκτίμηση και την καλοσύνη κρατά για μια ζωή.

Άλλωστε, η ζωή είναι πολύ μικρή για να την περάσουμε με λάθους ανθρώπους!!!

Γιώργος Μύτιλης