10 συμφωνίες μεταξύ των κυβερνήσεων Κοσόβου και Αλβανίας

10 συμφωνίες μεταξύ των κυβερνήσεων Κοσόβου και Αλβανίας

Στις 14 Ιουνίου αναμένεται να υπογραφούν 10 συμφωνίες μεταξύ των κυβερνήσεων Κοσόβου και Αλβανίας, στην κοινή συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Κοσσυφοπεδίου, Γιάκοβα. 

Η σημαντικότερη θεωρείται η αμοιβαία αναγνώριση του επαγγέλματος του δικηγόρου και του διαμεσολαβητή για την επιλογή των διαφορών.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Κοσσυφοπεδίου, η κυβέρνηση στην Πρίστινα ανακοίνωσε ότι αναμένεται να υπογράψει 10 συμφωνίες σε αυτή τη συνάντηση.

«Οι νέες συμφωνίες θα περιλαμβάνουν τους τομείς της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, της υγείας, της γεωργίας και της άμυνας», δήλωσε ο Περπατίμ Κρουεζίου.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση της Τετάρτης αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση της άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου και του διαμεσολαβητή στην Επίλυση Διαφορών.

Αναμένεται να υπογραφεί άλλη μια συμφωνία για τη διευκόλυνση των διαδικασιών ελέγχου προϊόντων μη ζωικής προέλευσης. Τέτοιοι έλεγχοι αναμένεται να διενεργούνται στο Συνοριακό Σημείο Επιθεώρησης ή στο πλησιέστερο τελωνείο της χώρας προορισμού.

Συμφωνία για διακυβερνητική συνεργασία για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού. Είναι μια ακόμη αναμενόμενη συμφωνία, ενώ θα υπάρξουν και άλλες που περιλαμβάνουν συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα, στον τομέα της ιατρικής, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής ιατρικής. 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μέχρι στιγμής μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, έχουν υπογραφεί 41 διμερείς, διυπουργικές και διοργανικές συμφωνίες.

Σχετικά άρθρα: