101 χρόνια Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Φλωρίνης

101 χρόνια Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Φλωρίνης

Την 1η Νοεμβρίου του έτους 1921, στη Φλώρινα, από Έλληνες πρόσφυγες Βορειοηπειρώτες ιδρύεται ο σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος των εν Φλωρίνη και Καστοριάς Βορειοηπειρωτών».

Βάση του πρώτου καταστατικού σκοπός της ίδρυσης του συλλόγου είναι η προάσπιση των συμφερόντων της Βορείου Ηπείρου από εθνικής απόψεως και η παροχή προστασίας και υποστήριξης στους Φλωρινιώτες και Καστοριανούς Βορειοηπειρώτες.
Το διοικητικό συμβούλιο σχηματίζεται ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης Τούσης
Αντιπρόεδρος: Ισίδωρος Σιδέρης
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Κοτόκος
Ταμίας: Λεωνίδας Παπαγεωργίου

Οι Σύμβουλοι: Αλέξανδρος Μπορόβας, Δημήτριος Αντωνιάδης, Ηλίας Γεωργίου και Αλέξανδρος Πέτσης.

Μέλη θεωρούνται επιζώντες πρόσφυγες που έφυγαν από τις περιοχές Μοσχόπολης, Κολωνίας, Πρεμετής και Λεσκοβικίου νομού Κορυτσάς Βορείου Ηπείρου.

Οι Βορειοηπειρώτες ασχολούνται με ζήλο στον σύλλογο σε εθνικά και κοινωνικά ζητήματα. Το 1934 οι σύλλογοι Φλωρίνης και Καστοριάς χωρίζονται και ο Σύλλογος της Φλώρινας ονομάζεται «Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Φλωρίνης και Πέριξ 1921» που ισχύει μέχρι σήμερα.

Στη Φλώρινα στις 15 Ιουλίου του 1934 το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται ως εξής:

Πρόεδρος: Π. Αφεζόλης
Αντιπρόεδρος: Ν. Δίσνιτσας
Γεν. Γραμματέας: Σ.Μ Κωνσταντινίδης
Ταμίας: Αλ. Κυριαζής
Οι σύμβουλοι:
Ν. Παπαδόπουλος
Θ. Χριστόπουλος
Π. Μανίκας
Ευ. Βουργαλέτσης

Ο Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Φλωρίνης και Πέριξ είναι ο παλαιότερος στην πόλη. Όλα αυτά τα χρόνια έχει διατελέσει σπουδαίο έργο συμβάλλοντας σημαντικά στους αγώνες, τις ανάγκες και το αίσθημα των Βορειοηπειρωτών.

Επί 101 χρόνια ο Σύλλογος στάθηκε αληθινά δίπλα στους ανθρώπους του. Τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνική στήριξη. Ενίσχυε και εξακολουθεί να ενισχύει οικογένειες σε ανάγκη, εκδίδει επιδόματα αλληλεγγύης σε ηλικιωμένους και υποτροφίες για πανεπιστημιακά ιδρύματα σε φοιτητές. Στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο τα μέλη του.
Σήμερα είμαστε εδώ καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια προκειμένου ο σύλλογος μας να σταθεί όρθιος και να συνεχίσει το σπουδαίο αυτό έργο και όραμα που γεννήθηκε 101 χρόνια πριν.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Νόβας Α. Νικόλαος

312942115_636573001587856_3373889823380035855_n
312942115_636573001587856_3373889823380035855_n
312555313_636573378254485_5510765695055380337_n
313271956_636573318254491_725696316971858201_n
313330564_636573468254476_5571822599313554714_n

Σχετικά άρθρα: