Αυτοδιοικητικές εκλογές, οι Βορειοηπειρώτες και το παράδειγμα της Λάρισας

Αυτοδιοικητικές εκλογές, οι Βορειοηπειρώτες και το παράδειγμα της Λάρισας

Γράφει

ο Λεωνίδας Παπάς

Περίπου το 2% των ψηφοφόρων της Ελλάδος, στις ερχόμενες τοπικές εκλογές (8 Οκτωβρίου) είναι υποψήφιοι.

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των συνδυασμών είναι συνολικά 63.906, για τις θέσεις περιφερειακών συμβούλων είναι 7.395, ενώ οι υποψήφιοι των δημοτικών κοινοτήτων ξεπερνούν τις 80.000.

Ο όσο ποτέ άλλοτε μεγάλος αριθμός υποψηφίων, προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις συγχύσεις και διλλήματα. Στους δήμους και τις περιφέρειες που ανήκουμε, φίλοι και γνωστοί, μας «δεσμεύουν» με τις επιλογές τους, με αποτέλεσμα το κριτήριο της επιλογής να μην είναι ο συνδυασμός που θεωρούμε βέλτιστο για την τοπική κοινωνία, αλλά οι «υποχρεώσεις» που νοιώθουμε προς τους υποψηφίους συμβούλους. Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη όταν έχουμε φίλους και γνωστούς σε περισσότερους από έναν συνδυασμό.

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι Βορειοηπειρώτες αποτελούν περίπου το 2% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος. Σε αντίθεση με άλλες κοινότητες όπως οι Πόντιοι ή οι Βλάχοι που είναι εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα και εύκολα εκλέγουν τους υποψηφίους τους, εμείς είμαστε σκόρπιοι σε κάθε δήμο της Ελλάδος. Αυτό δυσκολεύει την εκλογή κάποιου που θέλει να χρησιμοποιήσει τη «σημαία» της κοινής καταγωγής.

Με το 2% που προανέφερα, θα έπρεπε στατιστικά να είχαμε έξι βουλευτές. Είχαμε μόνο για μία βουλευτική περίοδο τον Πύρρο Δήμα και αυτός εκλεγμένος από την Επικράτεια. Δεν εκλέξαμε ποτέ, γιατί είμαστε σκορπισμένοι στις 59 εκλογικές περιφέρειες και δεν μας άφησαν οι μικρότητες.

Η ανάγκη ίσως που νοιώθουμε για την πλήρη ενσωμάτωση, φαίνεται να μας κάνει την πιο ενεργή κοινότητα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Αυτό όμως ελάχιστες φορές μετουσιώθηκε σε θετικό αποτέλεσμα για κάποιον από τους εκπροσώπους μας.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι Βορειοηπειρώτες της Λάρισας είναι ότι πιο καλύτερο έχουμε ως προς την οργάνωση, με πλούσια κοινωνική και πολιτισμική δράση. Παρόλο που σε σχέση με άλλους δήμος έχουν αναλογικά μικρότερο ποσοστό, κατάφερναν σχεδόν κάθε φορά να εκλέγουν εκπρόσωπο στο δήμο. Σχεδόν ομόφωνα επέλεξαν και αυτή τη φορά να έχουν υποψηφίους σε μοναδικούς συνδυασμούς. Στην Περιφέρεια υποψήφιος σύμβουλος είναι ο Φίλιππος Γιάννης, στον Δήμο ο Γιάννης Νταγιάκας και δύο αξιόλογοι νέοι: ο Βασίλης Ζήσος και ο Γιώργος Μάρης ως κοινοτικοί στον ίδιο συνδυασμό.

Στήριζα πάντα τους υποψήφιους Βορειοηπειρώτες, όχι ως μία τοπικιστική προσέγγιση, αλλά για την ανάγκη αναγνώρισης που έχει αυτή η ταλαιπωρημένη ελληνική κοινότητα. Φυσικά το κριτήριο της καταγωγής δεν μπορεί να είναι το μοναδικό. Έχουμε αξιόλογες νέες και νέους που μπορούν να σταθούν αξιοπρεπώς στην δική τους τοπική κοινωνία και γιατί όχι ως φορείς της ιδιαίτερής τους πατρίδας.

Καλή Επιτυχία σε όλους!

Σχετικά άρθρα: