Αύξηση της φτώχειας στην Αλβανία

Αύξηση της φτώχειας στην Αλβανία

Η φτώχεια μπορεί να γίνει όλο και πιο έντονη στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ως αποτέλεσμα της αύξησης ρεκόρ στις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ανέλυσε πρόσφατα η Παγκόσμια Τράπεζα στην τακτική περιφερειακή οικονομική έκθεση.

Τα επίπεδα ευημερίας στην Αλβανία θα μειωθούν κατά περίπου 4 τοις εκατό λόγω του υψηλού πληθωρισμού, ενώ η φτώχεια θα αυξηθεί κατά περίπου 8,4 τοις εκατό.

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναπροσάρμοσε το όριο της φτώχειας για χώρες όπως η Αλβανία κατά περίπου 21 τοις εκατό μέσα σε ένα χρόνο, αλλά τα εισοδήματα των οικογενειών στο φτωχότερο δεκαημέριο της χώρας δεν αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό κατά το τελευταίο έτος, κάνοντας ακόμη και οικογένειες να συμπεριληφθούν στο επίπεδο της φτώχειας.

Το 2021, οι οικονομίες της Περιφέρειας γνώρισαν ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, η οποία επηρέασε τη μείωση της φτώχειας κατά μέσο όρο 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, όπου υπολογίστηκε ότι περίπου 547.000 άτομα είχαν βγει από τη φτώχεια. Στην Αλβανία, η φτώχεια μειώθηκε κατά περισσότερο από 6 ποσοστιαίες μονάδες το 2021 σε σύγκριση με το 2020, ως αποτέλεσμα κάποιων μεθοδολογικών αλλαγών στην αξιολόγηση του φαινομένου από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα βασικά σενάρια, το 2022 η φτώχεια στην περιοχή προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα, που αντιστοιχεί σε περίπου 144.000 άτομα. Σύμφωνα με τα βασικά σενάρια, η φτώχεια στην Αλβανία προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2022 κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, ελλείψει υποστηρικτικών μέτρων από την κυβέρνηση, η αύξηση των τιμών των τροφίμων θα αυξήσει περαιτέρω το εκτιμώμενο επίπεδο φτώχειας (σύμφωνα με τα πρότυπα του ανώτερου μεσαίου εισοδήματος).

Οι μέσες επιπτώσεις στην απώλεια ευημερίας είναι μεγάλες και κυμαίνονται από -4,9 τοις εκατό στην Αλβανία έως -10,2 τοις εκατό στη Βόρεια Μακεδονία. Στη φτωχότερη δεκαημέρια οι απώλειες είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Σχετικά άρθρα: