Αλβανία: Η χώρα με τα περισσότερα εμβάσματα από χώρες της ΕΕ

Αλβανία: Η χώρα με τα περισσότερα εμβάσματα από χώρες της ΕΕ

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, το ύψος των καταθέσεων στις αλβανικές τράπεζες έφθασε σε επίπεδο ρεκόρ τον Ιανουάριο, με περίπου 1,3 τρις Λεκ ή €11,3 δις. Το 57% των αποταμιεύσεων (~744 δις Λεκ) είναι σε ξένο νόμισμα, παρουσιάζοντας αύξηση 5% έναντι 2021, ενώ οι καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα αυξήθηκαν μόλις κατά 0,2%, ανερχόμενες σε 556 δις Λεκ. Η αύξηση των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με το 2021 ωστόσο, καθώς μερίδα καταθετών επέλεξε να επενδύσει σε κρατικά ομόλογα ή ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία.

Όσον αφορά το πιστωτικό χαρτοφυλάκιο, καίτοι το σύνολο των δανείων στις αρχές του 2023 είναι μεγαλύτερο σε ετήσια σύγκριση, το ποσό των νέων δανείων τον Ιανουάριο μειώθηκε κατά σχεδόν 14% έναντι Ιανουαρίου 2022, με την αύξηση του βασικού επιτοκίου δανεισμού από την ΤτΑ και τους αυστηρότερους όρους δανεισμού να συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στη μείωση. Παρά ταύτα, ο δανεισμός τον Ιανουάριο παρέμεινε άνω του μέσου όρου πενταετίας σε νέα δάνεια.

Εμβάσματα

Η Αλβανία κατέλαβε την πρώτη θέση στην Ευρώπη το 2021 ως η χώρα με τα περισσότερα εμβάσματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 6,7% του ΑΕΠ της Αλβανίας.

Η αλβανική διασπορά υπολογίζεται σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα, ενώ στη χώρα ζουν μόλις 2,7 εκατομμύρια. Η πλειονότητα των εμβασμάτων πιστεύεται ότι προέρχεται από τα μέλη της οικογένειας που ζουν στη διασπορά, στέλνοντας χρήματα για να βοηθήσουν στη στήριξη των συγγενών που εξακολουθούν να ζουν σε μια από τις φτωχότερες χώρες της ηπείρου.

Η Ιταλία είναι η κύρια πηγή εμβασμάτων προς την Αλβανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2021, τα προσωπικά εμβάσματα από την Ιταλία ήταν αξίας 279 εκατομμυρίων ευρώ ή περίπου 24,5% του συνόλου. Οι αποστολές από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2020.

Εν τω μεταξύ, η Μεγάλη Βρετανία εδραιώνει εδώ και χρόνια τη δεύτερη θέση όσον αφορά την αξία των εμβασμάτων προς την Αλβανία. Σύμφωνα με τη Eurostat, για το 2021, η αξία των εν λόγω εμβασμάτων έφτασε τα 206,5 εκατ. ευρώ ή το 18,1% των εισερχόμενων ροών προσωπικών μεταβιβάσεων. Η αύξηση των αποστολών από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν βραδύτερη, κατά 1%, σε σύγκριση με το 2020.

Στην τρίτη θέση και με σημαντική αύξηση βρίσκεται η Γερμανία. Το 2021, η αξία των εμβασμάτων από τη Γερμανία έφτασε τα 172,8 εκατ. ευρώ ή το 15,2% του συνόλου. Οι μεταφορές (εμβασμάτων) από τη Γερμανία σημείωσαν μεγάλη αύξηση, κατά 20,4% περισσότερο σε σχέση με το 2020, ενώ σε σχέση με το 2017 αυξήθηκαν κατά 71%, καθώς η χώρα αυτή έχει καταστεί ένας από τους πλέον προτιμώμενους προορισμούς για τους μετανάστες τα τελευταία χρόνια.

Η θέση της Ελλάδας

Ο τέταρτος εταίρος όσον αφορά την αξία των εμβασμάτων που αποστέλλονται είναι η Ελλάδα, με αξία 172,3 εκατ. ευρώ, ή περίπου 15,1% του συνόλου το 2021. Παρόλο που η βαρύτητα της Ελλάδας στη δομή της νέας αλβανικής μετανάστευσης εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη, ιδίως κατά την περίοδο μετά την ελληνική οικονομική κρίση, τα εμβάσματα από την Ελλάδα έχουν επίσης αυξηθεί, κατά 2% περισσότερο σε σύγκριση με το 2020.

Σημαντικό μερίδιο στο σύνολο των εμβασμάτων προς την Αλβανία έχει και η Βόρεια Αμερική, κυρίως οι ΗΠΑ (η Eurostat παρουσίασε τα στοιχεία σε επίπεδο ηπείρου, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά). Οι μεταφορές (εμβάσματα) από τη Βόρεια Αμερική το 2021 έφτασαν την αξία των 128,1 εκατ. ευρώ ή το 11,2% του συνόλου. Οι μεταφορές (εμβάσματα) από την Αμερική αυξήθηκαν κατά 27% σε σύγκριση με το 2020, παρουσιάζοντας τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών-εταίρων.

Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι αποστολές μεταναστών προς την Αλβανία αντικατοπτρίζουν τις τάσεις μετανάστευσης και ιδιαίτερα το νέο κύμα της τελευταίας δεκαετίας. Η αύξηση του αριθμού των Αλβανών μεταναστών προς τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία επέφερε επίσης σημαντική αύξηση των εμβασμάτων από τις χώρες αυτές. Ενώ η Ιταλία εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των εισερχόμενων αποστολών, η βαρύτητα της Ελλάδας φαίνεται να έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία, καταλαμβάνοντας πλέον την τέταρτη θέση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι μεταφορές ή τα προσωπικά εμβάσματα προς την Αλβανία το 2021 έφτασαν τα 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία που αναφέρει η Eurostat, μάλιστα, δίνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές από αυτές που δημοσιεύει η Τράπεζα της Αλβανίας.

Για σύγκριση, σύμφωνα με το Ισοζύγιο Πληρωμών της Τράπεζας της Αλβανίας, τα έσοδα από μετανάστες στο πλαίσιο του στοιχείου των δευτερογενών εισοδημάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είχαν την αξία των 761 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι περίπου 33% χαμηλότερη από ό,τι αναφέρει η Eurostat.

Τα τελευταία 10 χρόνια, περίπου 700.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει την Αλβανία για να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό. Εκτός από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Ελλάδα και η Αυστρία παραμένουν δημοφιλείς τοποθεσίες για τους μετανάστες.

ot.gr

Σχετικά άρθρα: